header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

logo.2Årets landsmøte i FMI ble avholdt på Beitostølen 10. september og var representert med over 20 delegerte fra 11 fylker og inviterte gjester.

Agenda var årsmøtesaker, deriblant godkjenning av budsjett. Et fornyet landsstyre ble også presentert: Formann, Bjørnar Røyset, Kristiansund; landsstyremedlem; Jan Høeg, Larvik; landsstyremedlem, Kaspar Johann Birkeland, Ålesund.

Videre ble det holdt et foredrag om viktigheten av en reorganisering og revitalisering av FMI. Etter en konstruktiv debatt ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg med mandat til å fremlegge for landsstyret et konsept for en reorganisering av organisasjonen.

Det eksisterende styret avventer en markedsplan fra arbeidsutvalget for en ny orientering og ser frem i mot et revitalisert FMI for et fritt og selvstendig Norge.

Pressekontakt:
Bjørnar Røyset
Formann
Tlf. 977 06 152
12. august 2016

Kommentarer   

+7 #1 Goggen 13-09-2016 16:03
Juridisk bistand for å sikre rettsikkerheten (og livene) til nordmenn og samer som utsettes for hatefull og rasistisk hets og/eller vold fra de ulike fascistiske og statsstøttede NGOer, medier, dommerfullmekti ger etc., burde her trone høyt på dagsorden.

Krav om slutt på indoktrinering av barn og unge i globalistenes hjernevask pensum. Krav om egne eldrehjem for nordiske mennesker, med nordisk personale, så de eldre slipper å spise mat som er blitt spyttet i av hatefulle muslimer.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 81 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015