header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

God sommer!

euTrodde nesten ikke mine egne ører da jeg på NRK-nyhetene i (13/6-17) hørte at denne arrogante og frekke fyren Jean Claude Juncher, som sitter som en av toppene i Brussel, har bestemt seg for å gå til sak mot Ungarn, Polen og Tsjekkia, og det fordi disse landene har tatt i mot altfor få eller ingen asylsøkere i forbindelse med EUs omfordelingsprogram for syrere. Velferdsmigranter som er strandet i Hellas og Italia.

Dette er bare nok et tegn og et bevis på at EU ikke er noe annet enn et rent diktatur. Ja, som skal presse sin vilje nedover frie og selvstendige nasjoner i Europa. Men jeg håper at både polske, ungarske og tsjekkiske politikere viser Brussel vinterveien, og ikke lar seg diktere av disse bandittene som Juncher & Co.

Min egen konklusjon for minst 20 år siden, lenge før eurokrisen og migrasjonskrisen var begynt, det var at EU er en gjennomkorrupt og meget farlig organisasjon som alle frie land må holde seg langt vekke fra. Og grunnen til det, det er at EU kan aldri la seg reformere. Men kun demonteres og avskaffes. Jeg har gjentatt dette synspunktet i mange år, og jeg ser ingen grunn til å endre min mening om dette!

Når EU er kommet så langt i sitt diktatur, der de nå truer illegale innvandrere, kriminelle og potensielle islamske terrorister inn på området til tidligere selvstendige europeiske nasjoner, da bør det ikke være den minste tvil for hver og en av oss om hva slags totalitært monster EU nå er blitt.

Det er også vel verdt å merke seg at de østeuropeiske land som tør stå opp mot EU, de har menn som ledere. Vesten styres nå stort sett av kvinner, feminiserte menn uten baller og unge menn uten arbeidserfaring. Og da er det ikke så rart at det går galt her i Vesten.

Nei, det er ikke så vanskelig å se at Tyskland er tilbake på Østfronten, nå for tredje gang på hundre år. Og denne gangen med helt andre typer våpen, nemlig kamuflert som humanitet og folkerett. Men hensikten er alltid den samme; devide, rule and action!
Og snart ser vi Apokalypsen med det blotte øye…

Diktaturet Eu 070717

garfors 060914Amund Garfors
Leder av Demokratene i Norge - Nordland
Narvik, 13.6.2017

Kommentarer   

+8 #5 May-Harriet Seppola 11-07-2017 21:43
EØS-avtalene trådte aldri i kraft , men de grunnlovstridig e var behørlig vedtatt og ble iverksatt. Men hva med de grunnlovstridig e direkiver ?

Bjarne Lindstrøm eller snarere de krefter han ble styrt av , fant løsningen Man kunne innbille stortingsrepres entantene og norsk opinion at det finnes ett EØS med ett overvåkingsorga n (ESA) og skrive ett brev til EU-kommisjonen om at Norge forpliktet seg til å opptre som om EØS-avtalen var i kraft. Så kunne man ta den menneskerettsko nvensjonen inn i Grunnloven i det dette er de menneskerettsbe stemmelser som EU-retten prøves mot Som takk for denne geniale løsningen ble Bjarne Lindstrøm utnevnt som utenriksråd og høyeste autoritet i Norge på folkerettslige spørsmål . Men mens Grunnlovens menneskerettsbe stemmelser har som formål å verne fysiske personer mot maktmisbruk fra myndihetenes side , er den europeeiske menenskerettsko nvensjonen laget for å verne statsinstitusjo nene og for å sidestille fysiske og juridiske "personer":http ://gallerigrabo lsodegarden.com /2016/09/28/eos -bedraget/gkvhj
+10 #4 Bjørnar Røyset 08-07-2017 12:53
Sitat fra Olav Sæther:
Amund nevner kvinner i styre og stell.
En ting som forundrer meg er at feminister ser ut til å godta den kvinneundertrykkende ideologien islam. Melder pass der, det er utenfor min fatteevne.

Prost Dal viser til mange eksempler i heftet "Islam og det norske samfunn", kvinnesakskvinn er sin dobbelmoral.
+9 #3 Olav Sæther 08-07-2017 10:18
Amund nevner kvinner i styre og stell.
En ting som forundrer meg er at feminister ser ut til å godta den kvinneundertryk kende ideologien islam. Melder pass der, det er utenfor min fatteevne.
+9 #2 Olav Sæther 07-07-2017 17:52
EU nektet Hellas å få gassrørledninge n South Stream også.Hellas kunne distribuert gassen videre og på den måten bedret sin økonomi, men nei.
+11 #1 Bjørnar Røyset 07-07-2017 12:33
Ønsket må jo være at europeiske politikere, inkl. norske - skjønt norske politikere med nasjonalt sinnelag eksisterer ikke på stortinget i dag - gir blanke i EU og kjører eget løp.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Opplysning i Levanger
Mandag 16. juli 2018


Informasjon i Moss
Fredag 29. juni 2018


Flygeblad på Åndalsnes
Fredag 22. juni 2018


Aksjon Orkanger og omegn
Tirsdag 19. juni 2018


Klistremerker i Oslo
Tirsdag 12. juni 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 365 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015