header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

MusliminvasjonKvinne og kristen: En farlig kombinasjon. Foto: ChameleonsEye/shutterstock.

Vestlige liberale, konservative, sosialister og «kvinnesaksforkjempere» med deres allierte i lydige statsstøtta media overser eller ignorerer bevisst et viktig aspekt av den radikale islamistiske aggresjonen, nemlig at ikke-muslimske kvinner er islamistenes første og største offer. Gatestone Institute har foretatt en Open-Doors-studie hvor de offentliggjør at «kristne kvinner er den gruppen som blir krenket mest, og dette på en måte som vi tidligere ikke har sett». Studien konkluderer med at seks kvinner blir voldtatt hver dag bare fordi de har en kristen overbevisning.

Sharialoven er barbarisk
Bakgrunnen for dette er å finne i den islamske troen. Sharialoven er streng og intolerant overfor menn, men verre er det for kvinnene. Koranen gir mannen autoritet og makt til å slå kvinner som ikke er lydhøre og føyer seg mannen, koranen, 4:34. Meninger og uttalelser fra to kvinner er mindre verdt enn meningen til en eneste mann, 2:282. Det antikviterte islamske verdensbildet er også at majoriteten av befolkningen som kommer til helvete består av kvinner. Bedre blir det ikke at kvinner i følge koranen kan sammenlignes med hunder og esler. Koranen 4:34 sier også at slag og fysisk avstraffelse av kvinner er riktig slik at de føyer seg mannen, og at muslimske kvinner til enhver tid skal tilfredsstille mannen seksuelt. En slik diskriminering av kvinner ble nylig offentliggjort av den britiske regjeringen hvor de bekreftet at bruken av sharialoven i Wales og England betyr at det finner sted «en systematisk diskriminering av kvinner». Når muslimske kvinner blir stemplet som, og blir behandlet som mindreverdige av radikale islamister, da er situasjonen for ikke-muslimske kvinner enda verre. De blir sett på som mer avskyelige enn vestlige menn.

Kvinner som krigsbytte
Intoleransen og misbruk av kristne kvinner «er til glede for den muslimske mannen», dette fortalte en muslim til en gruppe av kristne pakistanske kvinner før han voldtok og drepte en av de. Her er steinalder-muslimen i sin fulle rett i følge koranverset 4:24 hvor det fremgår at ikke-muslimske kvinner kan benyttes som seksuelle slaver da dette tjener jihad. Eksemplene fra IS eller Boko Haram hvor ikke-troende kvinner blir kjøpt, solgt, voldtatt og levende brent er dokumentert gjennom flere avskyelige IS-videoer.

Mindre kjent er at denne praksisen også forekommer i den muslimske verden, noe en rapport fra 2016 påpeker: «Dessverre er flere og flere kvinner mål for muslimske terrorgrupper. Denne brutaliteten finner ikke bare sted i Midtøsten, men også i Afrika og andre steder. De fleste muslimske land praktiserer en forfølgelse av kvinner, da de defineres som borgere av en lavere klasse. Vi har ingen nøyaktige tall, men vi vet at millioner av kristne kvinner blir forfulgt og nektes frihet og grunnleggende menneskerettigheter.»
En undersøkelse fra Pakistan i 2014 ble 700 kristne og 300 hinduistiske jenter bortført, holdt som slaver og voldtatt. Dette er ekstremt mange når vi vet at kristne og hinduer bare utgjør 1 % av Pakistans befolkning.
Etter at en 9 år gammel kristen jente ble voldtatt av en muslim uttalte han at han «hadde gjort den samme tjenesten overfor andre kristne jenter». Innbyggerne i landsbyen fortalte «at slike hendelser skjer ofte. Kristne jenter blir betraktet som en vare. For muslimske menn er det legitimt å misbruke de. For muslimske samfunn er ikke dette en forbrytelse, for muslimene betrakter de som krigsbytte“.

Islams nyttige europeiske kvinnelige idioter
Med det stadig voksende antall av mannlige, muslimske innvandrere, mange barn med skjegg, og andre under 35 år, er det ikke overraskende at troen de er oppvokst med fortsetter når de invaderer Europa. I Europa er majoriteten fortsatt «ikke-troende» og et selvsagt lett bytte for troende islamister. Paradoksalt er det at den likestillingen kvinner har oppnådd i den vestlige sivilisasjonen er det første offeret i den muslimske invasjonen som finner sted. Alle #metoo Hollywood-stjerner, militante feminister og andre som kjemper for sosial rettferdighet og mot „sexisme“ er de som ikke nevner de kvinnelige ofrene for islam. Disse kvinnene er ikke forsvarere for kvinnerettigheter, men nyttige idioter for en undergang av den vestlige sivilisasjonen.

Sigrid J. Ingnes
Halden, 140315

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 167 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015