header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Fremskrittspartiet huvudkontorArtikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017

På landsmøtet våren 2017 rett før valgkampen brakte løs vedtok Frp på landsmøtet sitt å gå inn for et forbud mot omskjæring av guttebabyer. Dette var ikke første gang spørsmålet om omskjæring av guttebabyer kom opp under opptakten til valgkampen. Noen uker i forveien så hadde et lignende forslag om omskjæringsforbud kommet opp internt i SV. Men etter press fra media og andre interessegrupper så valgte ledelsen å droppe saken.

En lignende historie kom ut fra MDG som også hadde hatt omskjæringsforbud oppe til debatt internt i partiet. Men nok en gang ble forslaget klubbet ned og partiformann Rasmus Hansson gjorde en snuoperasjon i saken. Senere så uttalte fylkespolitiker for MDG i Hordaland, Tom Sverre Tomren, til avisen Vårt Land at “Vi ønsker ikke å stå på samme side som Frp”.

Når saken ble tatt opp på landsmøtet til Frp fikk den bred støtte fra grasrota i partiet. Så stor var støtten at landsmøtet vedtok en resolusjon om å gå inn for et omskjæringsforbud. Dette så ut som en seier for velferden og rettssikkerheten til guttebarn. Men desverre slik skulle det altså ikke gå.

Bare noen uker senere så var partiformann Siv Jensen i et lukket møte med European Jewish Association. Deltakerne på møtet var blant annet lederen for European Jewish Association, Menachem Margolin og den nederlandske sjefsrabbineren Binyomen Jacobs. Siv Jensen bedyret på møtet at de ikke hadde noe å bekymre seg over og at hun ikke kom til å jobbe for noe slikt forbud.

Siv Jensen uttalte seg til Jerusalem Post:

“Selvsagt, jeg forstår hvorfor jøder i Europa ble bekymret, men jeg vil forsikre om at dette ikke er på regjeringens agenda, ikke på mitt partis agenda og ikke på min personlige agenda. Jeg vil gjøre det klart. På mitt skift vil ikke dette bli fulgt opp.”

Videre så bekrefter Siv Jensen overfor Dagbladet at hverken hun eller Frp kommer til å jobbe for å innføre noe omskjæringsforbud. Det er ikke en prioritet.

Siv Jensen stiller seg dermed som garantist for at det demokratiske og lovlig vedtatte vedtaket fra landsmøtet til Frp ikke kommer til å få noe uttelling. Dette er dypt problematisk på flere nivå.

Omskjæring i seg selv er et problem og det er en grusom praksis som bør forbys. Omskjæring av jenter er allerede forbudt i Norge og det er et tankekors hvorfor et lignende rettsvern også ikke gjelder for guttebabyer. Men i tillegg til dette så viser denne saken også et annet problem som er tilknyttet vårt demokrati og suverenitet.

Det er svært betenkelig at en relativt liten gruppe mennesker med internasjonal tilknytning kan ha en slik påvirkningskraft på norske politikere og regjeringsmedlemmer. Dette er undergravende for demokratiet og vår nasjonale suverenitet. Det er også påfallende hvordan Dagbladet og andre norske medier som rapporterte på denne saken ikke tar opp denne problematikken vedrørende demokrati og suverenitet.

Siv Jensen og ledelsen i Frp utviser en uhørt og respektløs oppførsel overfor sine medlemmer da hun så lett og arrogant sidestiller et vedtak fra sitt eget landsmøte. Dette avslører i sin tur nye problemer rundt “partidemokratiet” i Norge.

Slik partisystemet er lagt opp i dag er det nesten umulig for velgere og vanlige medlemmer i et parti å holde ledelsen og sine folkevalgte til ansvar. Partisystemet åpner opp for utildelt innflytelse fra pressgrupper, interessegrupper og annen lobby virksomhet. Der de best organiserte med sterkest egen-preferanse og flest ressurser vinner frem, på bekostning av resten av samfunnet. Rettferdighet, integritet og sannhet kommer i andre rekke. Dette gir utslag i en politikk som folk flest ikke kjenner seg igjen i eller er tjent med.

Og omskjæringsforbudet? Det forsvant ut i den store eteren av makt-korridorer og politisk korrekthet.

Bjørn C. RødalBjørn Christian Rødal
Nestformann i partiet Alliansen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 189 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015