header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

God sommer!

Atle O Søvik printscreenPrintscreen fra Det teologiske menighetsfakultet.

Under denne overskriften har Hadia Tajik 25. ds. en del generelle betraktninger om politisk debatt som det er lett å slutte seg til (i Aftenposten, red.anm.). I samme avis skriver professor Atle Ottesen Søvik om kritisk tenkning og saklighetsnormer. Men når de omtaler Listhaug, skorter det mye på både sannhet og saklighet.

Listhaug skrev: ”Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt” og ”Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.” Den siste setningen knytter seg altså til Aps standpunkt i denne konkrete saken hvor Ap nettopp hadde lagt større vekt på rettssikkerhet enn på effektiv terrorbekjempelse. Men når setningen trekkes ut av denne sammenhengen, får den en helt annen rekkevidde.

Det er nettopp det Tajjk gjør når hun skriver at Listhaug ”fremmer og legitimerer en farlig konspirasjonsteori.” Det samme gjelder Søviks påstand om at setningen bryter en saklighetsnorm.

Listhaug startet en debatt med å påpeke et faktum. Aps ledelse likte ikke å bli konfrontert med dette og startet i stedet en kampanje mot personen Listhaug. Det skremmende i denne farsen er hvor lett demagogien vinner over kritisk tenkning. Søvik har rett i at kritisk tenkning bør få en mye større plass i skolen.

wichstrømBjørn Wichstrøm
Cand.jur. og tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Oslo, 25.3.2018

Aftenposten fant selvsagt ikke plass til Wichstrøms artikkel denne gangen heller. Nettred

 

 

 

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMI Trøndelag informerte på Fannrem
Lørdag 11. august 2018


Opplysning i Levanger
Mandag 16. juli 2018


Informasjon i Moss
Fredag 29. juni 2018


Flygeblad på Åndalsnes
Fredag 22. juni 2018


Aksjon Orkanger og omegn
Tirsdag 19. juni 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 108 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015