header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FN flag united nationsFlagget til De forente nasjoner. Wikimedia Commons.

Bjørn Wichstrøm med en analyse av hvordan fremtidige flyktninger og asylsøkere bør plasseres i sine nærområder, der FN har hovedansvaret for opprettelse av egne samfunn med nødvendig infrastruktur.

Under overskriften ”Kappløpet bort fra folkeretten” i Aftenposten 2. juni kritiserer Jan Egeland og Torstein Bae de innstramninger i flyktningpolitikken som skjer i Norge og andre vesteuropeiske land: ”Dess rikere og tryggere vårt samfunn blir – dess høyere blir piggtrådgjerdene mot familier på flukt.”

Masseinnvandringen fra Afrika og Asia til europeiske land har store skadevirkninger på våre samfunn. Vi har en legitim rett (men også plikt overfor fremtidige generasjoner) til å begrense skadene. Gamle internasjonale avtaler (folkerett) må tilpasses utviklingen.

Ifølge SSB var det i 1996 ca. 48 millioner flyktninger i verden (inkl. internt fordrevne og asylsøkere). Nå er tallet ca. 65 millioner, og det er ikke grunn til å regne med at det vil synke.

Flyktningenes problemer må løses på annen måte enn ved å spre dem utover kloden. De bør få mulighet til et tilnærmet normalt liv med skolegang, arbeid og inntekt. Dagens flyktningeleirer gir ikke disse mulighetene. Men oppgaven er neppe for stor for FN hvis ressurstilgangen sikres.

FN bør flere steder i Afrika og Asia skaffe seg disposisjonsrett til et landområde som er stort nok og egnet til å etablere et samfunn hvor flyktninger får dekket sine grunnleggende behov, så vidt mulig i et kulturelt og språklig fellesskap hvor de føler tilhørighet. Samtidig bør de ha plikt til å arbeide eller ta utdanning.

Målet skal være repatriering til hjemlandet når forholdene der tilsier det. Men muligheten for varig bosetting skal holdes åpen.

Det bør etableres et variert næringsliv med arbeidsplasser for beboerne. Privat initiativ og virksomhet bør oppmuntres.

Utdanningsmulighetene bør dekke både basiskunnskaper og en rekke fagområder.

FN må ha rett til å fastsette lover for mandatområdene, utøve politimyndighet og holde militært forsvar mot eventuelle ytre fiender.

FN skal ha ansvar for administrasjonen, men kvalifiserte beboere bør engasjeres i arbeidet.

Det må fastsettes regler om beboernes medbestemmelse. Opplæring i demokratisk styresett skal være sentralt.

FNs utgifter dekkes av medlemsland som har brutto nasjonalprodukt pr. innbygger over en viss grense. Det må etableres et betalingssystem som gir sikkerhet for at planlagte investeringer og drift kan gjennomføres. Bidrag kan skje også ved at et land påtar seg arbeidsoppgaver, for eksempel undervisning.

wichstrømBjørn Wichstrøm
Oslo, 11.6.2018

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 66 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015