header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

”Innvandrerbefolkningen” er ikke like ensartet som den var for 15 år siden. Derfor vil ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) lenger bruke denne samlebetegnelsen i sine statistikker.

Samlebetegnelsen ”innvandrerbefolkningen” avløses av ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”, sier Minja Tea Dzamarija. I siste utgave av Samfunnsspeilet redegjør hun for SSBs revisjon av begrepsbruken i innvandrerstatistikken. - Med den nye begrepsbruken vil kun personer som tidligere ble definert som ”førstegenerasjons innvandrere” omtales som innvandrere, forklarer hun. En innvandrer er en person som fysisk har ”vandret inn” til Norge, og som ikke har foreldre eller besteforeldre som er født her i landet. Barn født i Norge av to innvandrere vil bli kalt ”norskfødte med innvandrerforeldre”.

Bort med ”innvandrerbefolkning”
”Innvandrerbefolkning” er blitt mye brukt som samlekategori for innvandrere og deres norskfødte barn. - Det viste seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte barn av innvandrere ikke er så lik sine foreldre at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering, utdyper hun. Da SSB opprettet kategorien i 1994, så man store forskjeller i demografi og levekår mellom ”innvandrerbefolkningen” og befolkningen for øvrig. Det store flertallet av innvandrernes norskfødte barn var den gang svært unge, og det hadde liten hensikt å ha dem som egen gruppe ved beskrivelse av utdanning, yrkesdeltaking og så videre. I dag er situasjonen en annen. De to gruppene har etter hvert blitt relativt forskjellige.

”Vestlig” og ”ikke-vestlig” ut på dato
SSBs ordbruk delte tidligere verden inn i to: vestlig og ikke-vestlig. Det skal de slutte med.
- Begrepet bygger på et verdensbilde fra den kalde krigen, og er ikke lenger hensiktmessig å bruke. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler, sier Even Høydahl. Dzamarija påpeker at de nye betegnelsene er mer presise. - Betegnelsene er også mer inkluderende enn tidligere betegnelser, og gjenspeiler at det norske samfunnet er flerkulturelt, sier hun.

Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197359

Lenker:
Minja Tea Dzamarija: Hva skal «innvandreren» hete?, i Samfunnsspeilet 4/2008.

Even Høydahl: Vestlig og ikke-vestlig – ord som ble for store og gikk ut på dato, i Samfunnsspeilet 4/2008.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018


Aksjon Østfold
Tirsdag 11. september 2018


Flygeblad Gjemnes-Molde
Søndag 26. august 2018


FMI Trøndelag informerte på Fannrem
Lørdag 11. august 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 86 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015