header

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

FMIs landsstyre i perioden 2015-2016

Fra venstre: Landsstyremedlem Tor Holst, Sarpsborg. Formann og kasserer Bjørnar Røyset, Kristiansund. Nestformann og pressetalsmann Jan Høeg, Larvik.
landsstyret 2014 redigert 

 

 

 


royset 051014Bjørnar Røyset, formann og kasserer

Bjørnar Røyset er født 1. juni 1967. Han er opprinnelig fra Hareid, en middels stor kommune sør for Ålesund i Møre og Romsdal. Der har han vokst opp i en familie på fem.

Etter endt Grunnskole gikk han to år på videregående skole samt to år på teknisk fagskole. Han gikk opp til fagprøve som industrisnekker i 1990 og har siden arbeidet i byggebransjen, avbrutt av to år som tekniker innen skipsindustrien. Flyttet i 2000 til Kristiansund, en by lenger nord i fylket der han nå bor med samboer og tre barn.

Røyset oppfattet tidlig faren med den fremmedkulturelle masseinnvandring. I 1987 samme år som FMI ble stiftet, meldte han seg inn i organisasjonen. Likevel ble han ikke aktiv før femten år senere. I 2005 ble Røyset valgt inn i landsstyret og hovedoppgaven hans ble å være ansvarlig for organisasjonens hjemmeside. Han er også kontaktperson for FMI i Møre & Romsdal. Ble valgt til formann på landsmøtet 30. august 2008.

Røyset ser på masseinnvandringen som ødeleggende for nasjonalstaten. Mest mulig ensartede samfunn fungerer bedre enn flerkulturelle. Skal Norge bestå som selvstendig nasjon i fremtiden, må masseinnvadringen stoppes, reverseres og en omfattende repatrieringsplan utarbeides og settes ut i praksis. Flyktninger og asylsøkere som har fått opphold på feil grunnlag, samt de som er utvist men likevel befinner seg i landet, må oppspores og utvises umiddelbart.

Respekten for andre mennesker og kulturer må stå som en grunnpilar og han er en sterk tilhenger av et solid forsvar, samt gode samarbeidsavtaler med våre naboland og den øvrige verden. Røyset ser på Forsvaret og motstand mot den fremmedkulturell masseinnvandring som deler av samme sak og har siden endt førstegangstjeneste tjenestegjort i Heimevernet (HV). Siden 2005 som del av HV 11s innsatsstyrke. Røysets engasjement i FMI har ikke gått upåaktet hen i HV-ledelsen. Han har vært inne til ”forhør” der det har vært stilt spørsmål om hans lojalitet til forsvaret. I desember 2008 fikk Røyset beskjed per telefon at han ikke fikk fornyet kontrakt i Innsatsstyrken. Sentrale aktører i avgjørelsen var sjef Innsatsstyrke Ole Johan Sæther, Distriktssjef Ove Staurset og tillitsvalgt for Innsatsstyrken Rune Forberg.

Han er også kompromissløs i sitt syn på landets politikere. Får landet en regjering som vil nordmenn vel, fremfor å diskriminere eget folk til fordel for de fremmede, må de ansvarlige politikere stilles for riksrett og dømmes for landssvik.


hoegJan Høeg, nestformann og pressetalsmann

Jan Høeg er født 20. mars 1923 i Larvik i Vestfold. Her vokste han opp i en familie på fem. Han gikk på gymnaset i Larvik og tok eksamen i 1942, selv om hans motstandsarbeid mot den tyske okkupasjonen hindret ham i å lese siste året. Han begynte på handelsskole i 1942, men måtte avbryte utdannelsen på grunn av den illegale aktiviteten. Etter krigen, i 1948 kom han inn på City of London College der han ble utdannet i engelsk, historie og handelskorrespondanse.

Hans far som var utdannet offiser, falt som frivillig i Fin­lands Vinterkrig 1939-40 etter Stalins overfall. I samme ånd ble Høeg, allerede 18 år gammel i 1941, engasjert av en radiooperatør til å produsere Vestfolds første illegale avis. Senere ble han med gode tyskkunnskaper med i en 6-manns gruppe som i Larviks kino i et skjult lite rom, startet avlytting av telefoner til og fra Gestapos kontorer.

idrettsmannen_hoegDa Quisling i 1944 kom med en plan om å skaffe 10.000 unge menn til Tyskland, kalt arbeidstjeneste, fikk 2l-årin­gen Jan Høeg i oppdrag fra Hjemmefrontens leder om mulig å få tak i navn og adresse til alle i de aktuelle år­gangene, organisere dem i grupper med ledere og plan­legge deres evakuering til skjulesteder i skogsområdene nord for Larvik. Forberedelse ble gjort for rundt 500 ungdommer, men da Sønsteby-gruppen sprengte arkivet i Oslo gled det hele til alt hell over. Da 1200 arresterte studenter 1. Desember 1943 var bragt til Larvik klarte en å flykte. Høeg fikk kontakt og bragt ham i sikkerhet, men da han sent om kvelden dagen etter skulle padle opp det store Farrisvannet med mat til stedet kantret kanoen i bølgene da det plutselig blåste opp. Men Høeg svømte med støvler og vintertøy i isvannet 100 meter til lands. Kanoen fløt der ute på høykant med en del av baugpartiet over vann. Han turde ikke ta sjansen på farlige rykter hvis noen fant den neste dag, dro av seg støvler og ytter­tøy og la igjen på svøm ut i halvmørket, grep tak i kanoen og slepte den svømmende inn til skjul på land. Deretter løp han de 3 km gjennom Bøkeskogen og hjem nede i Larvik. Neste natt ble studenten per sykkel etter forskjel­lige sideveier bragt til Tønsberg og på et lokomotiv frak­tet til Oslo og senere Sverige.

Bildet til venstre viser idrettsmannen Jan Høeg som ung (midten).

Fra ettersommeren 1944 fungerte Høeg som cellesjef for Milorg i Lågendalens skoger. I oktober bar det i motorbåt over Skagerak til Strømstad og til militærkontoret i Stock­holm. Så på spesial treningsleir der og i Dalane. For så med grenselos på ski gjennom Finnskogene og Odals­fjellene til Lillestrøms Milorg-avsnitt hvor han frem til freden 8. Mai var våpeninstruktør for 500 mann.

Løytnant Jan Høeg hadde nær 50-års tjeneste i Heime­vernet som øvingsleder, formann i Larvik Forsvars­forening og i Norske Reserveoffiserers Forening, avde­ling Vestfold. Ved den svære øvelsen Blue Fox i Vestfold i 1988 med 18.000 engelske og amerikanske soldater, ble Høeg enga­sjert av Forsvarsdistrikt I.R.3 som sprengningskonsulent for alle øvelsens bro- og fjellsprengninger. Landets forsvar har vært hans store interesse.

Jan Høeg var en av stifterne av FMI i 1987 og har hele tiden siden vært medlem av landsstyret som nestformann og pressetalsmann. Høeg ser på forsvaret og motstand mot masseinnvandringen som deler av samme sak. Han er en skarpskodd debattant og har deltatt på utallige møter. Syv ganger møtte han Anette Thommessen og vant debattene med sin klarhet og redelige argument. Da Stavanger­biskopen Bue etter avtale skulle møte en av FMIs representanter i Arendal til debatt over radio, fikk han 20 minutter før avtalt tid beskjed om at Jan Høeg kom til å stille i stedet. Da fikk biskopen kalde føtter og var plutselig blitt opptatt. Innvandringstilhengerne vil helst ikke møte Jan Høeg.

Høeg møtte daværende forsvarsminister Jørgen Kosmo og stilte spørsmål om behovet for 25 milliarder kroner til et forsvar når man lar hundretusener fra muslimske land strømme inn over våre grenser. Det ble da varslet fra HVs distriktssjef at han skulle levere inn sitt militære utstyr. Dette er til varig skam for Norges Forsvar.


holstTor Holst, landsstyremedlem

Tor Holst er født 16. januar 1940, er fra Sarpsborg og bor der i dag.

Reiste til sjøs som 15-åring, og han vekslet mellom å jobbe om bord i norske og utenlandske båter. Mønstret av i 1972 og begynte i oljeindustrien. Han steg etter hvert i gradene. Var også innom utenlandske rigger.

Holst startet eget firma i 1989, som han solgte i 1993, men fortsatte likevel i bedriften. Han er i dag (2010) pensjonist.

Han har vært medlem i FMI siden starten. Og 21. august 2010 ble Holst valgt inn i landsstyret som vararepresentant. I tillegg er Holst kontaktmann for Østfold fylke.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

FMI ©2006-2015