header

Foto over: Wikipedia.org17 mai 2

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


statistikkStatistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp lagt fram nok en ny befolkningsframskriving fram til år 2100. Og den rapporten er såpass skremmende at man kan miste nattesøvnen av mindre. Vi er jo blitt vant med SSBs sine ujevne befolkningsframskrivinger, der den tidligere sjefen Lars Østby, kunne berolige oss med at det var ingen fare. De fremmede vil aldri bli til noen trussel, der innvandringen var under full kontroll. Men nå viser tallene at om bare 14 år, så vil Norge nok en gang runde en ny million, der vi vil bestå av 6 millioner mennesker i et land der dagens selvforsyningsgrad er på bare 37 prosent! Og der denne prosenten vil gå under 30, om bare noen få år.

storen 250616Helgen 24.-26. juni tok FMI turen fra Ålesund/Kristiansund mot Oppdal, videre mot Tynset i Hedmark, Røros og Støren i Sør-Trøndelag og tilbake til Oppdal, for å distribuere informasjon mot masseinnvandringen til befolkningen.

Les mer...

flygeblad kunnskaper brettingEn aktivist på gjennomreise har delt ut i postkasser cirka 600 løpesedler...

Les mer

skjermdump vgAmir Mirmotahari. Skjerdump fra VG.

Etter VGs ærefulle og formidable innsats der de avslørte hvordan denne iranske advokaten Amir Mirmotahari har operert på Østlandet, og der en slik smart fyr uten sperrer og skrupler, praktisk talt nesten har gått over lik for å tjene penger. Så sitter man mildest talt tilbake i sjokk og vantro.

tonsberg tinghus 2Voldtekt. Norsk jente. Under 18 år. Utenlandsk gjerningsmann. Lav straff.
Det nye Norge.
Fra Frieord.no:

Ope brev til Erna Solberg, Statsministerens kontor.

solbergEg ser på nett-nyheitene at du vil verne Norge mot Putin. Eg synes du skal ta ein tenkepause og fundere over om Putin og Russland er ein trussel mot Norge, eller har vore det etter Sovjet-tida.

marie simonsen En treffende kommentar om venstresidens hat mot nasjonalstaten og det å få beholde sin kultur, historie og tradisjoner i en stadig mer grenseløs verden.
Fra Frieord.no:

"Sinna hvite menn", "fryktsomme hvite mennesker", "hvite kristenfundamentalister". Beskrivelsene kommer fra journalister og kommentatorer på venstresiden i politikken når de skal forklare USA og hva som nå skjer på det amerikanske kontinentet. Hovedregelen er alltid; gi hvite mennesker skylda for alt. Og da snakker vi om ALT. Miljøproblemer? Hvite mennesker. Økonomiske ulikheter mellom fattig og rik? Hvite mennesker. Konflikter mellom befolkningsgrupper? Hvite mennesker. Dårlige skoleresultater? Hvite mennesker. Sto ikke sola opp i dag? Sikkert på grunn av hvite mennesker. Dagbladet og Marie Simonsen er som vanlig med på sirkuset.

sylo taraku tvitterA

1.

Sylo Taraku har skrevet boken ”Innvandringsrealisme. Politikkens muligheter i folkevandringens tid”. Han innvandret fra Kosovo tidlig på 90-tallet, er utdannet statsviter, har arbeidet i Helsingforskomiteen, 7 år i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) og senere i UDI (Utlendingsdirektoratet) Han har også vært generalsekretær i LIM (integreringsorganisasjonen Likestilling, Integrering og Mangfold).

I boken, som er et meget verdifullt bidrag til en faktabasert debatt, peker S.T. på en rekke svakheter ved det gjeldende asyl- og flyktningeregime. Han finner det urettferdig, inhumant, alt for ressurskrevende, ressursødende og administrativt uhåndterlig. Han konkluderer: «Dagens asylordning har nærmest spilt fallitt.»

norske stortingT.v.: stortinget. Foto: Wikipedia Commons.

Torsdag 12. mai avholdt Stortingets finanskomite en høring innkalt på halvannet døgns varsel. Der et meget kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgående AVSTÅELSE av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen skulle debatteres. Altså, her ble det nok engang behandlet om en avgivelse av ytterligere makt til EU. Et EU som vi ikke engang er medlem av. Der det norske folk har sagt tydelig og klart i fra opptil to ganger, at dette maktsenteret i Brussel skal vi holde oss langt vekk fra! Og denne gangen er det altså tale om den største avståelse av suverenitet siden EØS-avtalen i 1992. Noe som også den gangen var ulovlig, og som gikk imot vår Grunnlov. Ja, atter en gang vil de bryte Grunnloven, der de ønsker å flytte finanstilsynet i hui og hast og ut av norsk makt og kontroll. Og over på ESAs hender.

Dagsrevyen den 30.05. 2016.

Her sammenligner Jan Egeland noen tusen nordmenn som drog til England og Sverige, våre naboland, under krigen for å delta i gjenerobringen av fedrelandet med millioner migranter som krysser Middelhavet for å bli for alltid i Europa. Man kan jo lure på hvilken klode denne mannen befinner seg på?

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-15.

Listhaug og Røe IsaksenT.v.: Sylvi Listhaug og Torbjørn Røe Isaksen møter elever på Skjetten skole. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

I Norge Er Vårt nr. 1-15 skrev vi om innvandrerbarn som snart er i flertall ved grunnskolene i Oslo. Kilden, en artikkel på TV2.no, illustrerer utviklingen i form av en grafisk oversikt der man klikker seg inn på hver enkelt skole for å få frem prosentandelen fremmedspråklige barn. Å systematisere tallene har vært et møysommelig arbeid. Vi presenterer her en utvidet oversikt.

First Norwegian F 35T.v.: Jagerflyet F35. Foto: Wikimedia Commons.

Det nye jagerflyet F35 er en kjempefiasko. Hvor mye det vil koste til slutt vet ingen. Hvis regjeringen hadde hatt en selvstendig tanke i hodet, og ikke vært en vasallregjering ville de ha satt ned foten og minimert dette flykjøpet og i stedet sett etter andre alternativer. Ingen vet hvordan det neste kapitelet om kalkunen blir.

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Hurum
7. mai 2017


Informasjon i Larvik
Torsdag 27. april 2017


Flygeblad forskjellige steder
Torsdag 20. april


FMI informerte i Surnadal
Søndag 2. april 2017


Aktivisme i Ålesund
Fredag 17. mars 2017

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015