header

Foto over: Wikipedia.orgsommer i kristiansund 2015 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


 Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Christiansborg 29. august 2010.

Dansk Folkepartis medlem af Europa Parlamentet, Morten Messerschmidt, er dybt rystet over, at svensk TV4 nægter at vise en valgvideo for Sveriges Demokraterne og mener, at det er det sidste bevis i rækken på, at Sverige ikke overholder internationale konventioner for afholdelse af parlamentsvalg. Morten Messerschmidt vil rejse sagen overfor Vendig-kommisionen og samtidig have en debat i Europa Parlamentet, om svenskernes mangelfulde demokrati.

Add a comment

Kilde: Weekendavisen nr. 35. 3. September  2010. Leder af kulturredaktør Henrik Wivel.

vintherjensen-2For en  tolv tretten  år siden, var forfatteren  Peter Neerup Buhl og undertegnede inviteret  til et større møde  i Stockholm, hos det nu  kendte  parti Sverigedemokraterna. Vi var i denne forbindelse inviteret som Den Danske Forenings  repræsentanter.

Vi traf her inderkredsen af partiets  ledelse, som vi fik det allerbedste indtryk af. Partiets politiske program var  konciperet  i et sprog og med en  politisk dybde, som fortalte os, at  dette parti ville man komme til at høre mere til.

Add a comment

Åpent brev til Amundsen, Frp.

aasenHerr Per Willy Amundsen (Frp). Hørte intervjuet som Nrk hadde med deg på radioen kl.07.40 i dag den 1.sept.2010. Er det ikke underlig synes du, at i et samfunn som liker å fremstå som verdens beste demokrati, så skal det være en dødssynd å ha et annet syn på historiens største omveltning i vårt land enn det som er god tone innen innvandringslobbyen? Nå er det Sverigedemokratene som blir hengt ut og rakket ned på av de jeg vil kalle landssvikmiljøene.

Jeg synes ikke du, Per Willy Amundsen, skal la deg gå i den fellen at du hele tiden må forsvare deg mot aggressive journalister og andre som tydeligvis har som livsoppgave å ødelegge vårt norske samfunn. For det er nettopp det som nå skjer, og som folket ikke skal få lov til å ta til motmæle mot. Den samme utviklingen skjer ikke bare i Sverige, men i hele resten av Europa.

Add a comment

vintherjensen-2Ifølge Ritzau, vil  statsminister Lars Løkke Rasmussen blive inviteret til at deltage i den traditionelle Ramadan-middag, som holdes på Christiansborg. Middagen afslutter muslimernes årlige fastemåned, ramadanen.

Bag arrangementet står avisen Zaman Scandinava, og SF`s  socialordfører Ôzlem Sara Cekic.
Socialordføreren mener, at det vil sende et ”stærkt signal” om, at der er plads til det muslimske mindretal.

Ôzlem Sara Cekic siger i denne forbindelse:
”Hvis statsministeren  siger ja til invitationen, vil han sende et stærkt signal om, at vi er et samfund, hvor der er frihed til forskellighed – og hvor der er plads til alle uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund. Jeg krydser fingre for et ja fra Lars Løkke Rasmussen.”

Add a comment

Kilde: Internettet.

vintherjensen-2Forleden var jeg til møde i en forsamling, der har det tilfælles, at nationalstaterne skal respekteres, og at  grænserne imellem nationalstaterne ikke kan flyttes med magt, men ved forhandling og godkendelse af det internationale samfund. Det vil i vores tid sige FN eller ved Den Internationale Domstol i Haag. Det er de muligheder der er, når konflikter opstår.

Ved mødet traf jeg formanden for SIAD Anders Gravers, der til daglig stærkt forfægter den nationale suverænitet. Vi kom til at tale om  konflikten imellem israelerne og palæstinenserne. Her fremførte jeg  det synspunkt, at den nuværende israelske regeringsleder  Benjamin Netanyahu, er en ”høg”, der reelt ikke ønsker nogen fredsaftale. A. Gravers, var ikke enig  i min bedømmelse af  Benjamin Netanyahu. Han er en jødisk fundamentalist, der drømmer om et stor Israel, og hører til den kreds, der opfatter Jerusalem som jødernes evige hovedstad. Det er en tilsnigelse, Jerusalem, er såvel jødedommen, kristenheden, og  muslimernes metropol. Dette synspunkt var også gældende, da FN udarbejdede en delingsplan for Palæstina  i 1947. Ifølge FN Generalforsamlings resolution 181. Skulle Jerusalem være et internationalt mandatområde, der ikke skulle tilhøre hverken den forestående palæstinensiske eller jødiske stat.

Add a comment

dahlDet er ”Der Spiegel” som spør, og tidsskriftet innbyr leserne til debatt over en oppsiktsvekkende frittalende bok som nettopp er kommet ut i Tyskland. Bokens tittel i uautorisert oversettelse lyder:

”TYSKLAND AVSKAFFER SEG SELV. SLIK SETTER VI VÅR FREMTID PÅ SPILL”, og forfatteren er ikke overraskende tidligere finanssenator i Berlin og nå medlem av styret i Tysklands nasjonalbank, Thilo Sarrazin. Forfatteren har vært et fremtredende medlem av SPD – det sosialdemokratiske partiet, og det er betegnende at fremst i rekken av angriperne finner vi forfatterens partifelle og hovedstadens regjerende borgermester, Klaus Wowereit, bekjennende homoseksuell, og således høyt hevet over omsorgen for kommende generasjoner tyskere.

Add a comment

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten den 22.8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I dag, 24.8. udkommer der en ny bog af  forfatterne Karen  Jespersen  og  Ralf Pittelkow. Titlen er:
”Isams  magt –Europas ny virkelighed.” Bogen er af forfatterne ment som en advarsel!

Her anklager forfatterparret  VK-regeringen, og Socialdemokratiet, for at ignorere en demografisk udvikling, der er til muslimers fordel. I planen er der ingen opmærksomhed på den store demografiske udvikling der er i gang, og som vil ændre Europa til et delvist islamisk område. Kritikken går direkte på nogle af Karen Jespersens tidligere minister kollegaer som kan læse følgende:
”Regeringens plan bygger på meget tågede forestillinger om, hvad islamisme overhovedet er. Det fremgår også af de bud, der gives på, hvorfor nogle muslimer tiltrækkes af den. Man ser det primært som det danske samfunds skyld –at unge muslimer føler sig tilsidesat. Man har tilsyneladende ikke skænket det en tanke, at islamismen er en politiks ideologi, som gør sig gældende i både den muslimske og den vestlige verden.”

Add a comment

dahl”Bærumsavisen” slår opp over hele førstesiden at her er FARGERIK VEKST I BÆRUM, og illustrerer det med bildet av et smilende par i såkalt ”lykkelige omstendigheter”. Artikkelen forteller at for ti år siden var her 9 prosent innvandrere i kommunen, nå er de 15. I det Herrens år 1980, før innvandringsindustrien tok av, var her 900, nå er her 16.650 innvandrere i Bærum. Med det styresettet vi har, i kommunen og i landet for øvrig, er dette bare begynnelsen.

Journalisten har innhentet diverse tallmateriale, og peker på at kommunen ligger noen hakk over landsgjennomsnittet: 552.000 innvandrere utgjør bare 11,4 % for hele Kongeriket. I disse er det tatt med norskfødte barn av ”innvandrerforeldre”, som vel ikke omfatter de fremmede som har fått norsk statsborgerskap. I departemental forstand er jo disse norske!

Fremskrittspartiets gruppeleder i kommunestyret Sven-Even Maamoen er bekymret, og det har han saktens grunn til. Men bekymringen går på at vi ikke rekker å integrere fort nok! Det blir i alle fall ”vanskelig å tilføre kvalitet i integreringen”.

Akk ja. Det er lenge siden noen håpet på Fremskrittspartiet for å få bråstanset invasjonen, og satt i gang hjemsendelsen.

Fremskrittspartiet 260810

Sendt 26.8.10 til:
Nasjonale aktivister.

Add a comment

Kilde: ”Nyt fra Dansk Samling” nr. 3. 2010.

vintherjensen-2”Først og fremmest er det nødvendigt midlertidigt, men fuldstændigt, at indstille tildelingen af dansk indfødsret til udlændinge fra tredjelande.

Familiesammenføring må bringes til ophør. Dernæst må enhver tildeling af permanente opholdstilladelser standses, og allerede tildelte permanente opholdstilladelser inddrages og erstattes af midlertidige.

Udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej; det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.

Dansk Samling mener i sidste ende, at alle herboende udlændinge fra muslimske lande bør hjemsendes. Er de flygtet fra deres eget land, må man søge at sikre dem asyl i et land inden for deres eget kulturområde.

Kan dette ikke lade sig gøre, må de opholde sig i flygtninge byer i Danmark, indtil forholdende i hjemland er sådan, at de kan vende hjem, eller indtil et alternativt  asylland bliver en mulighed. For fremtiden  bør Danmark ikke modtage flygtninge her i landet, med mindre de kommer fra et nærliggende europæisk land.

Derimod bør Danmark bidrage aktivt til at sikre flygtninge gode forhold i lejre, byer eller på anden måde i et nærområde nær det land, de er flygtet fra.”

Add a comment

Kilde: Ritzau/Kristeligt Dagblad den 20 .8. 2010.

vintherjensen-2Norsk ligestillingsnævn  kritiserer et forbud mod hijab  i politiet, og hævder, at en politiuniform bør genspejle mangfoldighed og opretholde bred tillid.

Nævn for ligestilling i Oslo  hævder, at et forbud er i strid med Norges lovgivning om ligestilling og diskriminering.

Nævnet har behandlet sagen, efter at det norske justitsministerium  har afvist at ændre forbuddet, - med henvisning til, at det ikke er i strid med internationale konventioner.

Nævnet siger, at formålet med hijabforbuddet er, at uniformen skal udtrykke  neutralitet og lighed. Så er spørgsmålet, hvad er ”neutralitet og lighed”?

Ja, det er at alle i Politikorpset går ens klædt, alt efter hvilken opgave man er ude i.

Add a comment

Kilde: Nyt fra Dansk Samling nr. 3-2010.

vintherjensen-2I det seneste nummer ”Nyt fra Dansk Samling” nr. 3 – 2010, kan der læses følgende under overskriften ”Indvandring, udlændinge, flygtninge, indfødsret”.

”Dansk Samling understreger, at ingen ikke-dansk har nogen selvfølgelig eller naturgiven ret til at opholde sig i Danmark eller til dansk indfødsret.

Kun det danske folk har en naturgiven indfødsret; alle andre kan alene være her med gæsteret. En gæst opholder sig hos værten, så længe værten finder det rimeligt. Det afhænger ofte af gæstens opførsel.

Add a comment

Noen aktuelle vers i Koranen

Jeg har lagt merke til at mange som skriver om Islam på nettet og i media, ikke er helt oppdatert om de aktuelle vers i Koranen. Feil og motsigelser forekommer ofte. La oss patrioter vise at vi er seriøse og oppdatert i betydningen av de ord og uttrykk som står i Koranen.

Troende og vantro
De som i Koranen defineres som troende - er alle som bekjenner seg til Allah og hans sendebud. De som derimot blir kalt for vantro, er alle de som i følge Koranen, er blitt forledet til å tro på en bok - Bibelen for kristne og Thoraen for jøder. Disse såkalte bokens folk, paktsfolk, skriftsfolk (nevnt i Koranen), skal derfor ikke drepes uten videre. De kan få lov til å dyrke sin tro i skjul og stillhet i sine privat hus - selv området er under islamsk herredømme. Men de skal på alle hold vise underdanighet ovenfor de troende, være rettsløs og akseptere Islams overhøyhet uten protester, være dhimmi og betale en ekstra høy skatt inntil de må konvertere til Islam.

Kap. 9-29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og Dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner Sannhets religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet

Kap. 5-56: Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen, den som slutter seg til dem, blir en av dem. Allah leder ikke de urettferdige.

Avgudsdyrkere og de uten tro
For de som blir benevnt som avgudsdyrkere, Budda, Hindu m.fl., og de som ikke har noen tro, ateister, humanetikere mv., er det ingen nåde å få. De skal få valget mellom å konvertere straks til Islam eller bli drept.

Kap. 98-5: De vantro blant Skriftfolkene, og avgudsdyrkerne, skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger.

Kap. 9-5: Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Dette er det omtalte "Sverdets vers".

Når det gjelder å annektere eller erobre landområder fra de vantro (kristne og jøder) så blir muslimene lett inspirert av følgende koranvers:

Kap. 8-66: Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår!

Den norske oversettelsen av Koranen v/Einar Berg, har, i forhold til tre engelske oversettinger, mange grammatikalske tvetydigheter samt forvrengninger av verb og navnord - vanskelig å forstå for folk flest.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aksjon Møre & Romsdal
søndag 29. oktober 2017


FMI i Norheimsund
Søndag 15. oktober 2017


FMI informerte i Hardanger
Søndag 8. oktober 2017


Aksjonerte i Alta
Onsdag 4. oktober 2017


Aktivitet i Haram kommune
Søndag 1. oktober 2017

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 51 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015