header

Foto over: Wikipedia.orgsommer i kristiansund 2015 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


flygeblad kunnskaper brettingEn aktivist på gjennomreise har delt ut i postkasser cirka 600 løpesedler...

Les mer

Add a comment

skjermdump vgAmir Mirmotahari. Skjerdump fra VG.

Etter VGs ærefulle og formidable innsats der de avslørte hvordan denne iranske advokaten Amir Mirmotahari har operert på Østlandet, og der en slik smart fyr uten sperrer og skrupler, praktisk talt nesten har gått over lik for å tjene penger. Så sitter man mildest talt tilbake i sjokk og vantro.

Add a comment

tonsberg tinghus 2Voldtekt. Norsk jente. Under 18 år. Utenlandsk gjerningsmann. Lav straff.
Det nye Norge.
Fra Frieord.no:

Add a comment

Ope brev til Erna Solberg, Statsministerens kontor.

solbergEg ser på nett-nyheitene at du vil verne Norge mot Putin. Eg synes du skal ta ein tenkepause og fundere over om Putin og Russland er ein trussel mot Norge, eller har vore det etter Sovjet-tida.

Add a comment

marie simonsen En treffende kommentar om venstresidens hat mot nasjonalstaten og det å få beholde sin kultur, historie og tradisjoner i en stadig mer grenseløs verden.
Fra Frieord.no:

"Sinna hvite menn", "fryktsomme hvite mennesker", "hvite kristenfundamentalister". Beskrivelsene kommer fra journalister og kommentatorer på venstresiden i politikken når de skal forklare USA og hva som nå skjer på det amerikanske kontinentet. Hovedregelen er alltid; gi hvite mennesker skylda for alt. Og da snakker vi om ALT. Miljøproblemer? Hvite mennesker. Økonomiske ulikheter mellom fattig og rik? Hvite mennesker. Konflikter mellom befolkningsgrupper? Hvite mennesker. Dårlige skoleresultater? Hvite mennesker. Sto ikke sola opp i dag? Sikkert på grunn av hvite mennesker. Dagbladet og Marie Simonsen er som vanlig med på sirkuset.

Add a comment

sylo taraku tvitterA

1.

Sylo Taraku har skrevet boken ”Innvandringsrealisme. Politikkens muligheter i folkevandringens tid”. Han innvandret fra Kosovo tidlig på 90-tallet, er utdannet statsviter, har arbeidet i Helsingforskomiteen, 7 år i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) og senere i UDI (Utlendingsdirektoratet) Han har også vært generalsekretær i LIM (integreringsorganisasjonen Likestilling, Integrering og Mangfold).

I boken, som er et meget verdifullt bidrag til en faktabasert debatt, peker S.T. på en rekke svakheter ved det gjeldende asyl- og flyktningeregime. Han finner det urettferdig, inhumant, alt for ressurskrevende, ressursødende og administrativt uhåndterlig. Han konkluderer: «Dagens asylordning har nærmest spilt fallitt.»

Add a comment

norske stortingT.v.: stortinget. Foto: Wikipedia Commons.

Torsdag 12. mai avholdt Stortingets finanskomite en høring innkalt på halvannet døgns varsel. Der et meget kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgående AVSTÅELSE av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen skulle debatteres. Altså, her ble det nok engang behandlet om en avgivelse av ytterligere makt til EU. Et EU som vi ikke engang er medlem av. Der det norske folk har sagt tydelig og klart i fra opptil to ganger, at dette maktsenteret i Brussel skal vi holde oss langt vekk fra! Og denne gangen er det altså tale om den største avståelse av suverenitet siden EØS-avtalen i 1992. Noe som også den gangen var ulovlig, og som gikk imot vår Grunnlov. Ja, atter en gang vil de bryte Grunnloven, der de ønsker å flytte finanstilsynet i hui og hast og ut av norsk makt og kontroll. Og over på ESAs hender.

Add a comment

Dagsrevyen den 30.05. 2016.

Her sammenligner Jan Egeland noen tusen nordmenn som drog til England og Sverige, våre naboland, under krigen for å delta i gjenerobringen av fedrelandet med millioner migranter som krysser Middelhavet for å bli for alltid i Europa. Man kan jo lure på hvilken klode denne mannen befinner seg på?

Add a comment

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-15.

Listhaug og Røe IsaksenT.v.: Sylvi Listhaug og Torbjørn Røe Isaksen møter elever på Skjetten skole. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

I Norge Er Vårt nr. 1-15 skrev vi om innvandrerbarn som snart er i flertall ved grunnskolene i Oslo. Kilden, en artikkel på TV2.no, illustrerer utviklingen i form av en grafisk oversikt der man klikker seg inn på hver enkelt skole for å få frem prosentandelen fremmedspråklige barn. Å systematisere tallene har vært et møysommelig arbeid. Vi presenterer her en utvidet oversikt.

Add a comment

First Norwegian F 35T.v.: Jagerflyet F35. Foto: Wikimedia Commons.

Det nye jagerflyet F35 er en kjempefiasko. Hvor mye det vil koste til slutt vet ingen. Hvis regjeringen hadde hatt en selvstendig tanke i hodet, og ikke vært en vasallregjering ville de ha satt ned foten og minimert dette flykjøpet og i stedet sett etter andre alternativer. Ingen vet hvordan det neste kapitelet om kalkunen blir.

Add a comment

Det er ikke mindre enn tragisk at Regjeringen nå skal sende soldater for å delta som en tredje part i en borgerkrig som har pågått over flere år i Syria. Det heter så fint at norske styrker skal lære opp syriske opprørere. Nei, den kjøper jeg aldeles ikke! Skal virkelig norske soldater som omtrent ikke sjøl har opplevd krig, bortsett fra på film, dra nedover i denne heksegryta for å lære opp disse ungdommene til å krige? Ungdommer som har fått krig og terror inn med morsmelka, og som ikke veit om noe annet?

Add a comment

Åpent brev til Erna Solberg, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, Regjeringen.

regjeringen 161013Norge som deltaker i enda en borgerkrig
Jeg er totalt i mot at Regjeringen sender soldater til å delta som part i en borgerkrig i Midtøsten enda en gang.

Det heter at norske styrker skal lære opp syriske opprørere. Du verden, norske soldater som har vokst opp og blitt formet som godhetsgraut skal ned dit å lære opp mennesker i krig som selv har fått krig inn med morsmelken, og som har fått inn hatpropaganda som skolepensum! Lærer disse kjepphøye krigsromantikerne ingen ting? De har deltatt i Kosovo, resultatet ble at albanske muslimer fikk Kosovo fra det vesle kristne Serbia ved hjelp av NATO, så var det Irak, så var det Libya og så Afghanistan!

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aksjon Møre & Romsdal
søndag 29. oktober 2017


FMI i Norheimsund
Søndag 15. oktober 2017


FMI informerte i Hardanger
Søndag 8. oktober 2017


Aksjonerte i Alta
Onsdag 4. oktober 2017


Aktivitet i Haram kommune
Søndag 1. oktober 2017

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 58 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015