header

Foto over: Wikipedia.orgsnoklokker

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Løgnene indoktrineringenSkal vi godta at dette er Europas nye befolkning? (Symbolfoto: MikeDotta/Shutterstock.)

«Det er på tide å se sannheten i øyet. Vi kan ikke og vil aldri kunne stoppe migrasjon og den muslimske innvandringen.» Denne løgnen ble ytret av eurokrat og EU-kommisær Dimitris Avramopoulis, og han fortsatte: «På slutten av dagen vil vi alle finne migrasjon og toleranse som noe helt normalt og tilpasse vår politikk deretter.» Hvilken idiot er denne eurokraten og sine likesinnede? Selvsagt kan vi stenge alle Europas grenser, her mangler det bare på politisk vilje. Skal vi som befolkning virkelig finne oss i denne dumheten og realitetsfjerne uttalelsen? Vi som befolkning skal da for fanden ikke tilpasse oss. De som kaller seg politikere skal, hvis vi hadde levd i et normalt samfunn, tilpasse seg folkeviljen og den er helt entydig: Majoriteten av befolkningen ønsker ikke muslimer og andre rasefremmede her i vårt Europa. Den ekle metamorfosen som multikulti-ekstremistene drømmer om og arbeider aktivt for hånd i hånd med eurokrater, folkeforrædere og kapitalister om en kontrollerbar, identitetsløs lysebrun masse er dømt til å mislykkes.

Add a comment

Sylvi Listhaug hadde stor suksess med sin og Frps terminologi om innvandring foran valget i fjor høst. Men hvordan forvaltes politikk i praksis?

Vi er kanskje ikke klar over at Vesten, judeokristenheten, har hentet hele sin konstitusjonelle suksess fra bibelsk lov og rett. Fra møtet på Moster år 1023 da samling av Norges tingmenn lovte å «vende mot Kvitekrist» for å samle en nasjon av hedenske røverbander under bibelsk lov. Etter 200 års elitestudier av Loven fra bl.a. Moses, kom Landsloven år 1272 som gjorde Norge til Europas mest velordna rike. Det ble fred etter veiene ettersom «De 10 Buds politikk» spredtes og ble respektert i Europa. Handel ble fritt, folk kunne uten fare bosette seg der de ville og ikke bare rundt borgmurer og bypallisader. Velstande økte. Salomo var den første med sin verdenssuksess etter samme konsept. Hans historiske «raise and fall», sviket mot hans egen lovgiver, et svik som skyldtes import av andre lovgiveres krigsfolk som lagde kriminalitet, borgerkrig, og rikets fall når de ble mektig nok, er likt med det vi finner fra det offisielt kristne Romerrikets fall fra ca. år 650, og til i dag. Europas historie fra etter år 630, med islams utbredelse til de mongolske horder, er ikke godt kjent i Norden, dessverre. Men her kan bl.a. Midt/Øst-Europa og Midtøsten berette.

Add a comment

Dukle skyer over EuropaDunkle og destruktive krefter truer suverene nasjonalstater. Her fra Budapest, Ungarn.

Den dekadensen og manglende innsikt våre norske og vesteuropeiske politikere representerer synes å være uten grenser. Prisen vi vil kunne betale er det totale tapet av vår europeiske kultur. Vil vi i Norge noensinne høre en tale fra en norsk Statsminister hvor Norges befolkning og Norges fremtid har førsteprioritet slik Ungarns President Viktor Orbán sist søndag gjorde? FMI arbeider aktivt for et norsk Norge og bringer noen utdrag fra denne patriotiske talen som en inspirasjon for vår kamp for et homogent, uavhengig og rent Norge, samt å synliggjøre hvor fjernt fra realitetene våre hjemlige politikere er, på godt norsk blir de definert som lands- og folkeforrædere.

På podiet, hvor han holdt sin tale, var det smykket med ungarske flagg og med parolen: «For oss, Ungarn først.»

Add a comment

Åpent brev til Janne Strømner, Politiet i Oslo

faktaJeg viser til Dagsrevyens intervju med deg i kveldens sending, 20.2.2018, angående ungdomskriminaliteten i Oslo.

Jeg må si at du i intervjuet gav mange av oss seere, i alle fall undertegnede, en lite tillitvekkende forklaring på hvem som stod bak den omtalte kriminaliteten. Jeg hadde mest følelsen av at det var en bortfoklaring og en unnskyldning for de som står bak mye av den uhyggelige gjengadferden som vi ser i dagens samfunn, og ikke minst i Oslo.

Add a comment

Glade vavidd

Får ingen jobb fordi han er en ekte hvit engelskmann. Foto: screenshot Twitter.

England: «Vi ansetter bare immigranter»

I England har man kommet så langt i sitt eget selvhat at en etnisk hvit engelskmann som søkte på en stilling som lastebilsjåfør fikk følgende svar fra firmaet Blu Global:
«Hei Michael, hvis du er britisk kan vi ikke ansetter deg, da vi ikke ansetter engelskmenn.» Michael Fowler som har 13 års erfaring som lastebilsjåfør trodde ikke sine egne øyne og sier: «Jeg trodde jeg leste feil, men det hadde jeg ikke. Jeg var sjokkert.»

Vi i FMI er ikke sjokkert, da vi for lenge siden har konstatert at den hjemlige befolkningen blir utsatt for regelrett rasisme under parolen til multikulturellforkjemperne som ønsker et «fargerikt fellesskap».

Add a comment

Klistremerke stopp rasefremmede 1Foto: FMI.

FMI vil i tiden fremover intensivere opplysningsarbeidet overfor den norske befolkningen og en del av denne strategien er forskjellige typer klistremerker. Vi kan allerede nå presentere det første klistremerket i en serie med fire forskjellige motiver. Vi oppfordrer alle sympatisører og medlemmer om å bestille dette første merket og spre de på strategiske steder rundt i hele Norge. Vi selger disse uten fortjeneste da det er viktig å spre FMIs budskap. Enhver som elsker sitt fedreland og ønsker en total stopp av rasefremmede sosialturister, hjelp oss i kampen for et norskt Norge.

Se pris:

Add a comment

Goldman SachsGoldman Sachs. Wikimedia Commos.

Etter det som har skjedd i Hellas bør det ringe noen alarmklokker her også. En av verdens største investeringsbanker, Goldman Sachs, tjente 600 millioner Euro over natten da de gav et lån til den greske staten. Samtidig inngikk Hellas en avtale om at lånet skulle veksles til dollar og yen for at det skulle fremstå som mindre enn det i virkeligheten var. Det var viktig for Hellas å skjule sin store utenlandsgjeld fordi landet i 2002 skulle bli med i Eurosonen.

Add a comment

Soros sju punkts plan 2 100218Denne boligen er for menneskefienden Soros ikke riktig. Gode alternativer finnes.

I innledningen til propagandaskriftet sitt kommer den selverklærte filantropen igjen med sin feilaktige påstand om den demografiske katastrofen: «Selv om populistene hevder noe annet: Grunnet den aldrende befolkningen i Europa er kostnadene som er forbundet med integrasjon fordelaktig.» Hvordan kan den beryktede investor, Hedgefondmanager og formann i sin egen «Open Society Foundation» vite det? Hvorfor repeterer han denne påstanden når det eksisterer beregninger og oppfatninger som motsier han? Svaret er enkelt: Soros forlanger det som nytter hans rovdyrkapitalisme. Som representant for den nye neoliberale, multikulturelle verdensordningen er importen av billiglønnsslaver og aktiv påvirkning av den allerede eksisterende sosiale uroen i forskjellige nasjonalstater viktig. Målet som forfekterne for en verden uten grenser ønsker er «den globale orden». Dette oppnår de gjennom det styrte asylkaoset som Soros er en av pådriverne for og som våre handlingslammede politikere/folkeforrædere blindt godtar.

Soros skremmende uttalelser taler for seg selv, men FMI kan ikke spare seg for å gi enkelte korte kommentarer.

Add a comment

Lars Akerhaug printscreenLars Akerhaug. Printscreen Twitter.

Det seier Lars Akerhaug (35) i eit intervju med Medier 24. Han er frilansjournalist og forfattar og er no å rekne som ganske langt ut på høgresida. Han er utdanna innan arabisk og islam ved Universitet i Oslo. Då studiane var over, blant anna med eit opphald i Klassekampen og Ny Tid, fekk Akerhaug eit tilkallingsvikariat i VG frå 2008–10, så var han i Aftenposten før han var tilbake i VG cirka to år som nettjournalist. No skriv han artiklar blant anna til avisa Dagen, Minerva og av og til for fagbladet Journalisten. Som ungdom var han med Bilitzmiljøet og var rimeleg venstrevridd. No seier han til Medier 24 at det var journalistikken som fekk han til å revurdere sine politiske standpunkt. Det seier noko om journalistikken fordi det tvang meg til å sjå ting frå andre synspunkt.

Add a comment

Åpent brev til Jarle Roheim Håkonsen, NRK og Geir Hågen Karlsen, Forsvaret.

nrkViser til Dagsrevyens innslag (6.2.2018) om Russland som hevdes å støtte «nazistiske» grupper i Skandinavia. Innslaget må vel være myntet på de mest enfoldige NRKs mediaslaver, slike som ikke har evnen til å tenke selv. Hetsen mot Russland synes ingen grense å ha i Vestlige venstreekstreme mediamiljøer, som bl.a. NRK. Vi blir fortalt at Russland med Putin i spissen står bak dopingskandaler i de fleste idrettsgrener, med resultatet at russiske idrettsfolk blir utestengt fra Olympiske leker og andre idrettsstevner.

Add a comment

Dublin 1EU vil forsterke tsunamien av rasefremmede, noe EØS-Norge bare må godta. Skal det Norske folk også bare godta? Bilde: shutterstock.com.

Den 16. november 2017 vedtok eurokratene i EU med stort flertall (hvem hadde trodd noe annet?) at deres eget vedtatte Dublin-prinsipp skal fravikes. Loven gikk ut på at sosialturistene skulle forbli i det landet de først kom til i Europa. Denne regelen har i meget liten grad blitt fulgt opp av medlemslandene i EU og EØS. Ellers ville vi ikke opplevd at næringslivsreisende beveger seg uten hindringer gjennom flere land i Europa for å komme til Norge. Rasefremmede sosialturister har jo for vane å bosette seg i land med gode sosialsystemer. I følge den nye planen til EU-parlamentet skal nå de reisende rasefremmede kunne søke om opphold i det landet hvor de har «forbindelser». Dette betyr i praksis ikke bare nær familie da EU definerer dette også som andre personer som sosialturistene har en «emosjonell og psykisk nærhet til». Hva dette betyr i praksis er at nå kan alle komme som kjenner noen, eller som igjen kjenner noen. Til slutt er hele familien og venners venner legalt invitert. Hvilke ødeleggende konsekvenser dette vil ha for Europas fremtid er katastrofale. Vedtaket er ennå ikke ratifisert da rådet til EU som består av de forskjellige regjeringssjefene først må godkjenne forslaget. Det blir jo interessant hvordan eksempelvis Polen og Ungarn her vil forholde seg. Det var forventet at en avklaring kunne finne sted innen utgangen av februar d.å., men det er nå mer enn usikkert.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aktivitet på Eide i Møre & Romsdal
Søndag 29. april 2018


Opplysningsvirksomhet i Bergen
Mandag 9. april 2018


Reklame for FMI i Bergen
Tirsdag 27. mars 2018


Koordinert flygebladaksjon i flere fylker
Søndag 4. februar 2018


Flygeblad på Østlandet
Onsdag 20. desember 2017

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 186 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015