Forfatter: Norvald Aasen, Kvammen - 09.06.2010

aasenVi skal ikke utdanne imamer i Norge! Om det er spørsmål om noe sånt, så må saken fremlegges for oss nordmenn til avstemning. Og husk at det nå er bosatt cirka 800 000 mennesker her i landet av fremmed opphav. Litt i underkant av 4 mill. bosatte i Norge i dag, er nordmenn.

Islam og muslimene ble avvist ved Wien i 1683, skulle dette være forgjeves? Hvordan ville Europa sett ut i dag, økonomisk og i alle andre sammenhenger, om ikke islam hadde vært stoppet og sendt tilbake der de kom fra den gang? Vi kan bare se på forholdene f.eks. i Nord-Afrika og på Balkan for å få en anelse om hvordan forholdene ville vært her i dag. Serberne mistet sitt Kosovo, for å nevne noe.


Islam hører ikke til i det norske samfunn, og det er heller ikke lenger tale om en ”snik-islamisering”, den epoken er over. Nå er det kun snakk om ren og åpen islamisering som må avvises og bekjempes om vi vil ha et norsk samfunn i fremtiden. Det samme gjelder hele Europa om vi skal redde våre europeiske verdier! Det er 68-generasjonen med sine infiltratører i alle politiske leirer som står bak masseinnvandringen og islamiseringen av Norge og Vesten. Her går 68-erne hånd i hånd med kapitalistene i den ”hellige” globaliseringen der ingen grenser eller nasjoner er tillatt. Hele verden skal sauses sammen i en undertrykt masse. En bør merke seg at 68-erne og marxist-leninistene har vært med på å ødelegge tilværelsen for millioner av mennesker rundt om på kloden før. Ufattelig mange millioner har måtte bøte med livet som følge av 68-ernes ”drømmerike”.

Nå er det altså vår nasjon og vårt fedreland som skal gravlegges for evig og alltid ved kapitalismens og sosialismens rettersted.

Vil Fremskrittspartiet delta i denne begravelsen?

Sendt 8.6.10 til:
”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Nasjonale aktivister.