Forfatter: Alf Tore Aronsen, Tromsø. President i RepNor. Publisert 10. juni 2010.

aronsenDet har ikke vært mange oppegående politikere i Skandinavia de siste 40 årene, og det er vanskelig å se for seg at dagens svenske politikere vil få et positivt ettermæle. På daglig basis er skandinaver åpenbart mer opptatt av hvordan det går med favorittlaget i fotball, hvilke artister som skal til lokale festivaler, eller hvordan det går i en tv-serie osv.

Tiden er nå overmoden for å skifte fokus. Vet du for eksempel hva som foregår i vårt naboland Sverige, og hvilke konsekvenser dette kan få for Norge? Dersom du er av de 31 000 svenskene bosatt i Norge, burde du definitivt interessere deg for ditt rettmessige hjemland. Svenske politikere, som åpenbart ikke har Sveriges ve og vel i tankene, legger opp til en grunnlovsendring som kan få katastrofale følger for reelle svensker, samtidig som de nekter å lære av de stadig vanligere innvandreropptøyene, nå senest i Rinkeby, Stockholm.

Det er mange som tror at krig og elendighet er ting som finner sted andre plasser enn i Skandinavia, men realiteten er at Skandinavia i 2010, etter mange år med import av personer fra ikke-kompatible kulturer, har fått et klima som gjør at det begynner å murre i mange grupperinger. Militæret i Sverige liker nemlig ikke forslaget om at de nå kan bli satt inn mot svensker i Sverige. Vi kan med andre ord få reelle svensker som reelle flyktninger til Norge.

Det de vil flykte fra, er en kombinasjon av svenske undergravere og utlendinger som knapt snakker svensk, som i følge det nye grunnlovsforslaget skal ha samme rettigheter på svensk jord som en reell svenske. Hvordan er det mulig å komme opp med slike forslag, uten at det blir slått ned på? Vel, de har sørget for at man ikke skal finne ut hvem som stemte for.

Dette er ikke bare dypt tragisk for Sverige og svenskene, men også et problem for Norge. Man vil jo ikke ha naboer som lager kvalme i nabolaget.

Tiden er nå overmoden for å skifte fokus. Vet du for eksempel hva som foregår i vårt naboland Sverige, og hvilke konsekvenser dette kan få for Norge? Dersom du er av de 31 000 svenskene bosatt i Norge, burde du definitivt interessere deg for ditt rettmessige hjemland. Svenske politikere, som åpenbart ikke har Sveriges ve og vel i tankene, legger opp til en grunnlovsendring som kan få katastrofale følger for reelle svensker, samtidig som de nekter å lære av de stadig vanligere innvandreropptøyene, nå senest i Rinkeby, Stockholm.