Forfatter: Bjørnar Røyset, Kristiansund. Publisert 14. juni 2010.

roysetVedr. Frps knefall for islam: http://www.frp.no/FrP+vil+ha+norsk+imamutdanning.d25-TwJvM37.ips

For å bruke Erik Gjems-Onstads ord: "Jeg har pleid å si at jeg sviktet Høyre for lenge siden. Senere har jeg endret dette utsagn til at Høyre har sviktet meg og hundretusener andre, fordi Høyre har sviktet sine prinsipper."

På samme måte vil jeg si at Frp har sviktet sine velgere og prinsipper gjennom en meget langsom omlegging av sin innvandringspolitikk for å gjøre seg fine for, ja nettopp Høyre, med tanke på et fremtidig samarbeid i regjering. Hva pokker skal man med prinsipper i et partiprogram, ja kall det gjerne grunnleggende politikk, hvis man hele tiden skal vedta forandringer for å tekkes de politisk korrekte? Frp som snakket så mye om snik-islamisering, går nå i front for en ren og skjær islamisering av Norge.

En likesinnet skrev til dere for noen dager siden: "Islam og muslimene ble avvist ved Wien i 1683, skulle dette være forgjeves?". Går Frp med skylapper som ikke ser at utviklingen i Norge i dag er en tragedie for nasjonalstaten - et kollektivt selvmord - og som vil føre til et "helvete på jord" for våre barn og barnebarn hvis ikke den fremmedkulturelle masseinnvandring - og da især den muslimske - blir stoppet og en omfattende repatrieringsplan blir utarbeidet og satt ut i livet?

Frp var en gang et parti som hadde programfestet en kompromissløs innvandringspolitikk. Hadde denne hårde linje blitt fulgt til punkt og prikke, vil jeg påstå at det er store sjanser for at partiet ville hatt flertall på Stortinget etter valget i 2013.

Det finnes ikke noe "moderat islam". Å snakke om "radikalt- eller moderat islam er "smør på flesk". Islam er islam, enten man bor i Norge eller i Saudi-Arabia.

"Danmark og Norge er de første målene for den islamske revolusjon i Europa. Etter en revolusjon i Norge skal ikke hovedstaden hete Oslo, men Medina. Etter det vil partiet (Befrielsespartiet) kjempe en hellig krig for å spre islam til resten av Europa, helt til revolusjonen når den originale byen Medina. Da vil de to byene samles under islams flagg."
Sheik Issam Amira, en av lederne for "Det islamske befrielsesparti", under en tale i moskéen på Tempelplassen i Jerusalem i 2005 (Aftp. 24.11.05).

Når vil det gå opp for Frp at islam har verdensherredømme som et overordnet mål?

Dere eier ikke lenger troverdighet!