Forfatter: Amund Garfors, Narvik. Publisert 17. juni 2010.

garforsKjære Roger Bergersen!

Over lengre tid har en del av dine ansatte i redaksjonen trolig bestemt at alle innlegg fra undertegnede ikke skal trykkes i FREMOVER. Jeg veit ikke om du er informert, eller om det kanskje er du sjøl som har bestemt dette? Kanskje kan det også være dine overordnede på Youngstorget i Oslo som står bak? Likevel er det som du veit, ikke anledning til å stenge norske statsborgere ute fra en avis som mottar store tilskudd fra staten! Og selv om kanskje både du og dine under/overordnede er helt i utakt med mine meninger, så undertrykker dere det som mange folk ønsker å lese.

Stadig blir jeg stoppet av folk på gata som spør meg om jeg har sluttet å skrive innlegg i FREMOVER – noe jeg kan avkrefte der og da. Og nå har jeg fått flere oppringninger fra folk som spør om jeg ikke skal kommentere den ulykksalige oppvisningen, der to av fylkets stortingsrepresentanter og innbyggere av Narvik, nemlig SV-representant Geir Ketil Hansen og AP-representant Anna Ljungren opptrådte i terroristenes kjente symbol, nemlig et ”palestinaskjerf” – inne i selve stortinget.

Jeg tror det var flere enn meg som fikk en nummen og rar følelse, og som fikk oss til å fryse på ryggen da vi så denne makabre oppvisningen, og der de var fotografert sammen med andre AP og SV-politikere. Dette var en bisarr forestilling, der vi kunne se stortingsrepresentanter demonstrere med ”palestinaskjerf” inne i selve nasjonalforsamlingen – noe jeg også kommenterte – men heller ikke fikk på trykk i din avis. Å se en slik rabiat gjeng i beste sendetid på NRK, det kan en faktisk ta som et tydelig tegn på forfall av vår nasjon!

Har lest en del om det antikke Romas historie. Men veit ikke hvor godt verken du eller disse to stortingsrepresentantene har satt dere inn i verdenshistoria? Men så mye kan jeg fortelle deg Bergersen, at det romerske senatet i sin siste periode blei også preget av mange bisarre forestillinger, uten at noen grep inn. Jeg skal ikke plage deg med altfor mange fakta. Men kanskje er det nok at jeg bare nevner en episode der Keiser Kaligula hadde utnevnt sin egen hest til senator. Ingen protesterte overfor dette sirkus, men alle mente at slik skulle det bare være. Kort tid etterpå falt Roma for barbarer!

Ja, du har nok rett når du kanskje konkluderer om hvor jeg nå vil? For også jeg mener at vår sivilisasjon går mot, og sakte til sin ende. Når en ser hva som hender med dette landet, da er det grunn til bekymring for de etterkommende slekter. Det er nok at du bruker dine øyner og ører, så kan du fort se at vi helt frivillig, uten motstand – lar dette skje! Og du som er den ansvarlige redaktør, du burde ikke løpe fra ditt ansvar. Du burde hatt såpass anstendighet at du gikk ut og skreiv en lederartikkel mot disse to som sveik Israel i en kritisk fase som landet er i nå. Og der de blir truet med atomvåpen og utslettelse av det rabiate Iran. Nok en spiker i kista for hele den frie vestlige verden!

Mine damer og herrer i Narvik og resten av landet, som Reidar Stensland bruker å skrive: Toget er gått for Norge! Vi har hatt vår beste tid. Og jeg skal ikke plage Fremovers to redaktører med så mange av mine skriblerier så veldig lenge. Men folk skal vite at jeg gjør bare min plikt når jeg ser at dette landet går i gal retning. Da må noen reagere. Men å få slikt på trykk, det er ikke lett i disse sosialistavisene. Men redaktørene burde sjøl kjent sitt ansvar, noe de ikke gjør!

For det disse to representantene fra Narvik presenterte inne i stortinget her forleden, det var billig populisme – og der de sådde sitt hat mot Israel. Det eneste demokrati i hele Midt-Østen. Håper det blir lenge til neste gang at Fremover godtar slikt!