garforsFørst må jeg takke VG som har startet denne serien omkring ”det nye Norge” som så smått begynner å åpenbare seg for oss. Vil også takke for det meget gode innlegge av FAS som sto i VG 19. juni. Han sier sannheten slik den er, og det var mange myndighetspersoner som burde tatt dette til seg!

For det vi ser i dag av den islamske ekspansjon både i Norge og resten av Europa, det er ikke annet enn skremmende. For alle som vil vite det, de bør snarest få det inn i sitt hode, at målet til islam er nemlig at de ikke bare skal overta Europa, men hele verden. Og siden de ikke disponerer store våpenarsenal eller har særlig stor militærkraft til disposisjon og rådighet, så bruker de heller infiltrasjonsmetoden. Dette er mer effektivt, selv om det tar lengre tid. Ja en kan godt sammenligne denne infiltrasjonen som en slags kreftsykdom.  For når kreftcellene er mange nok, da vil kroppen dø og kreftcellene overtar. Ja, det fine og finurlige med denne metoden, det er at alt av samfunnets verdier og infrastruktur er helt inntakt. Og samfunnet overtatt av fremmede mennesker som ikke engang har løsnet et eneste skudd. Langt mindre brukt et eneste kampfly, tanks eller marinefartøy for å komme i posisjon, og for å overta landets styring. Ja, en må jo være både blind, døv og i alle fall sosialist for ikke å se hva som foregår rundt oss til daglig.

Jo, det ser ut som om Erna Solberg og Høyre så smått om sent har fått gluggene sine opp, de også ettersom de har vært totalt vaksinert mot å høre på advarslene de siste 30 år. Men bedre sent enn aldri. Og nå har de sannelig tatt Frp til sitt bryst og er enda tøffere i sin språkbruk enn Frp har vært på mange år. For nå har sannelig Erna forstått, at jo tidligere vi stopper innvandringen av muslimer, desto større mulighet har vi for å overleve som en fri nasjon!

Vi har for lengst gjennomskuet dette spillet og løgna fra våre myndigheter som har latt denne ukontrollerte innvandringen av muslimer få lov til å vedvare i tiår etter tiår. Islam har plassert sitt fotfolk og sine fortropper over hele Europa. Likeså har de infiltrert alle de forskjellige nasjonalstatene, fått fri skolegang, lært seg språket og kjenner hele samfunnet fra innsiden. Mens islam sjøl har bygget egne nettverk via hundretalls moskeer, og som har vokst i rekordfart over hele Europa. For som alle vet, den viktigste ”utdannelsen” er nemlig den islamske og ideologiske lære som de sjøl og  f.eks. mullah Krekar tar seg av.

Ja, det mangler ikke på bevis om hva Norge og resten av Europa kan vente seg i framtida. Når en ser hvordan de bygger og planlegger sitt eget parallellsamfunn her i Norge med t.o.m. egen shariadomstol som det neste, da er det ikke vanskelig å se at kreftsvulsten bare vokser år for år, og at dette vil ende svært så tragisk for kongeriket Norge!

Tragedie 240610

Sendt 24.6.10 til:
”Alle” norske aviser.   De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.