Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDa Redd Barna uttalte seg om at over 70.000 barn ville dø i løpet av siste helgen i juni, samtidig som verdens rikeste land hadde møter i Canada, ble Jens Stoltenberg sitert i VG på at han syns dette er tragisk. Han er ikke den eneste som uttaler seg på autopilot om disse fattige og underernærte. Også Børge Brende i Røde Kors og Tove R. Wang i Redd Barna, er like fjernstyrt. Det som de alle har til felles, er at de ikke fatter hva det er som egentlig er tragisk. For det som er tragisk, er at disse barna ble født inn i en allerede overbefolket verden.

Hvor lenge skal Stoltenberg og denne ”holde-liv-i-de-som-ikke-har-livets-rett industrien” lire av seg disse intetsigende frasene? Stoltenberg og hans likesinnede driver på med en moderne form for avlatshandel, men deres gud heter FN, og det er ingen god gud. Det er en uansvarlig gud. Det er ingen grunn til å stikke under stol at de som ikke nå tar opp kampen mot overbefolkningen, er for uansvarlige til å være i styre og stell. Jeg vil oppfordre samtlige nordmenn til å ta avstand fra FN, Røde Kors, Redd Barna osv, så lenge ikke disse tar et hardt oppgjør med uansvarlig familiepolitikk i disse verstinglandene som står for nesten all overbefolkning. Jeg har sagt det før, og jeg kommer til å banke dette inn i hodet på dere: Man kan ikke snakke troverdig om miljø, klima og fattigdom, når man samtidig holder kjeft om overbefolkningen. All økonomisk støtte må innstilles så lenge disse landene ikke viser reell vilje til å få en årlig fødselsrate under det som til enhver tid er jordens fødselsrate. I 2010 vil det si at disse verstinglandene ikke må føde mer enn 19 barn per 1000 innbyggere. Det afrikanske landet Niger har den lengste veien å gå, med 51 fødsler per 1000 innbyggere. På 40 år har befolkningen i Niger økt fra 3,7 millioner til 15,8 millioner. Altså en økning på 12,1 millioner munner å mette. I samme periode har Norges befolkning økt med 1 million innbyggere, som også er for mye, men her er det den hodeløse innvandringspolitikken som er synderen.