garforsOslo og andre større byer begynner nå å få mangel på gravplasser for muslimer.  Bl.a. nekter nå Oslo kommune muslimer som ikke er bosatt der å bli gravlagt i hovedstaden. For som de fleste kanskje ikke vet, så skal en muslim ligge med ansiktet vendt mot Mekka. Likeså må disse gravene være adskilt, og ikke komme i nærheten av gravsteder tilhørende mennesker fra andre religioner. Og dersom ikke dette er reinspikka rasisme og diskriminering, da veit jeg ikke hva det ellers skal kalles.

Egentlig burde slikt tøv om hvordan muslimer vil ligge i sin grav spille svært liten rolle for norske myndigheter og oss nordmenn. Vi burde ikke lage noe diskusjon om dette, for enda er det vi nordmenn som er herrer og bestemmer i dette landet. Dersom myndighetene likevel legger seg flate nok engang for muslimers ønske, så viser det bare vår dårskap og ettergivenhet for disse religiøse fanatikerne som verken vil ha noe med oss å gjøre, enten vi er levende eller død! Dersom muslimene ikke er tilfreds med hvordan gravplassene i dette landet er, så får de bare ta med seg sine døde kropper, og føre dem ut av Norge - og på egen bekostning, uten å belaste den norske statskasse for tusenvis av kroner, bringe dem herfra.  Og deretter kan de begrave dem i sine hjemland!

Vi ser nå at alt dette snakket om integrering er ikke annet enn svada. Eller kanskje var det Ola Nordmann som skulle integreres til islam? Disse folka skal jo ha egne barnehager, skoler, gamlehjem, eldresentre, halal-mat, innavl, tvangsekteskap, tilpassning til deres skikker, og nå også sine egne gravplasser.

Det bør snart gå en grense for hva som skal aksepteres av muslimer i dette landet. Og dersom det er så umulig for dem å leve som fullstendige muslimer i vårt land, da burde de kanskje heller vurdere å dra tilbake til sitt hjemland?