Kristin Arvesen SV, mener Frp er de fremste i rekken til å hevde en "Norge for nordmenn" - holdning, Nordlys 25. juni. Men nettopp disse tre ordene ble uttalt av vår sosialistiske (AP) statsminister Nygaardsvold i eksil på radio fra London - etter at tyskerne hadde okkupert Norge i 1940 åra. De sosialistiske (røde) partiene i dagens Norge bør nå ta ad notam disse historiske tre ordene i sitt minne! En frittalende Frp-er har i denne sammenheng kommet med sterk kritikk til de røde partiene og blitt klubbet ned fra talerstolen og uthengt i media.

Et gammelt ordtak sier at "Historien gjentar seg". Og det er bevis for at den nye generasjon ofte bare glemmer historien. De må nemlig selv erfare hva deres fedre fikk av dyrekjøpte erfaringer. Vi har en gammel tusen-årig minoritet i landet - samene, Men nå har vi fått en ny minoritet med fremmed kultur og livssyn som i løpet av bare ca. 38 år, er blitt over 5 ganger større og mye mer krevende enn den samiske. Jeg tror det vil komme tider hvor ordene "Norge for nordmenn" bli tatt i bruk igjen - slik som i 1940-åra.

------

Ovenstående avisinnlegg kom til slutt på trykk i Nordlys den 1. juli - etter hard ordskifte med debatt redaktøren som hadde innsigelse mot innlegget.

A.A.

Norge for nordmenn 020710

Sendt 2.7.10 til:
Nasjonale aktivister.