header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Alain Aidet fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

"Islam er på fremmarsj. Målet til det militante og imperialistiske islam er verdensherredømme. Den første etappe på vei mot målet er å presse Europa til å bli et Eurabia.  Metoden er ikke lenger hærstyrker, men en kombinasjon av olje, emigrasjon, fødselstall, utnytting av demokrati og toleranse, trusler, kulturelt press, grenseløs terrorisme og tusenårig tålmodighet." (Hallgrin Berg i "Amerikabrevet".)

Nordmenn flest tror at moskéen er et uskyldig "gudshus". Imamene kalles geistlige. Moskéforsamlingen kalles for menighet. Dette er forførende galt. Her har biskopene en formidabel ryddetjeneste å gjøre. For hver moské som bygges er land og folk nærmere islamiseringens mål. Islams lære deler verden inn i to Hus. Det er Krigens Hus (dar al-Harb) og Fredens Hus (dar al-Islam). Da Oslo domprost samtalte med imam al-Qaradawi, snakket de begge om fred. Domprosten Hauge og Qaradawi definerte ikke hvilket innhold de la i det muslimske og det vesterlandske fredsbegrep.

Qaradwi er en av imamene som godkjenner selvmordsprosjekter mot den frie og siviliserte verden. Enhver ikke-muslimsk nasjon er Krigens Hus. Enhver muslim er ifølge Koranen forpliktet til å bekjempe Krigens Hus, inntil det blir et Fredens Hus. Når shariahelvete trer i kraft er det blitt islamsk "fred". Islam tillater kun falsk fred med fienden for å lulle fienden (oss) i søvn. R. Bennett: "Muren", s. 252. Våpenhvilen mellom Muhammed og de vantro i Mekka i 628 skapte presedens i islamsk lov for alle senere avtaler med vantro. Avtalen kalles for Huddabajjah-avtalen. Avtalen kan ikke vare mer enn 10 år, i særlige tilfeller kan avtalen forlenges med nye 10 år. Arafat henviste til denne avtalen i sin berømte tale i moskéen i Sør Afrika.

Koranvers, hadither og historien bekrefter dette. Den vanlige oversettelsen (Einar Bergs) har flere steder uttrykkene "kjemp mot", "bekjemp de vantro". En engelsk oversettelse (N.J. Dawoods) oversetter med "før krig" (make war), som svarer best til den arabiske teksten. Vi har et enestående historisk verk tilgjengelig i dag. Paul Fregosi: "Jihad i Vest", ville nok en norsk oversettelse måtte hete. PF skildrer detaljert på 415 sider islams kriger i
Europa fra 7.- 21. århundre.  Moskéen spiller en overordentlig viktig rolle ved å forberede selvmordbombere på deres halsløse onde ugjerninger. Fås www.amazon.com

Før selvmordsbomberen, shaiden, (martyr) går til den skjendige forbrytelsen, gjennomlever han en rekke religiøse ritualer og bønner til Allah som burde få kirkestatsråden, regjeringen, Stortinget, biskoper og presteskap så vel som kommune- og bystyremedlemmer til å skjelve i knærne. Islam vokser og islamiseringen sprer seg på vår naivitet, kunnskapsløshet om islam og vårt eget perifere og omtrentlige forhold til vår tro og trosinnhold. Kirken er dessverre blitt en effektiv døråpner for islam.

De religiøse ritualene moskéen betyr en renselsesprosess for kropp og sjel, med løfte om overflod av evigunge jomfruer, samt overflod av vin, som ellers er forbudt. Ritualene og bønnene og flere forhold forrettes og ledes av religiøse ledere, og er tilrettelagt for sitasjonen. Hvilken politiske religion er det vi slipper løs i landet vårt? Samtidig underkjennes vår egen
tros røtter. Islam anerkjenner ikke nasjonale lover. Islam anerkjenner bare Allahs lover. Her er noen smakebiter på Allahs budskap. Vi er ufredsskapere, 2.11; tosker, 2.12; illgjerningsmenn, 5.49; ugudelige, 5.51; en styggedom 9.30; løgnere, 16.107; under Allahs forbannelse, 2.154; vi er muslimenes fiende, 4.102; vantro er dyr og krek, 8.57; muslimene skal arve våre byer, 28.58; vi er Satans venner, 4.78. Lista kan forlenges.

Selvmordsbombernes siste oppholdssted er moskéen. Moskéen kan være en hvilken som helst moské i et hvilket som helst land.  Moskéene er i tider base for krigslist. Herfra spres hat mot vantro - som vi kalles, og rekruttering av selvmordsbombere. Moskéene er krigssentraler. David Bukay lister opp en rekke oppgaver som foreskrives i "lover for moskéen", s.80.
Begynnelsen til den nye anarkistiske periode med den islamske terrorisme satte bin-Laden i gang 23. februar 1998. Islam har vært i kontinuerlig krig på 3 kontinenter i nesten 1400 år.

Vi kan ikke si ja til moskébygging i religionsfrihetens navn. Islam fornekter religionsfrihet og menneskerettigheter. I flere muslimske land er det dødsstraff for å forlate islam. Det er i religionsfrihetens navn vi skal si nei til moskébygging. I Saudi Arabia er det ikke tillatt for kristne å bygge kirker. Islams "vei" er veien mot trældom og tunge tider. (Elias Blix var visjonær. NS nr. 739). Om moskéenes og imamenes bruk av moskéen vises til David Bukay: "Total Terrorism In The Name Of Allah". Fås Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sjeik Issam Amira sender følgende hilsen til RV'eren Knut Solberg og prost Reidar Knapstad, Førde. "Vi vil bringe den islamske revolusjon til Oslo, og bytte navnet til Medina". (Fra en tale holdt på Tempelplassen i Jerusalem i 2005.) Solberg og Knapstad avslører at de er synsere på livssynsmarkedet. Islams lære har dere ikke greie på.

Moskéen og selvmordsbomberen 311007


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 168 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015