header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Soros sju punkts plan 2 100218Denne boligen er for menneskefienden Soros ikke riktig. Gode alternativer finnes.

I innledningen til propagandaskriftet sitt kommer den selverklærte filantropen igjen med sin feilaktige påstand om den demografiske katastrofen: «Selv om populistene hevder noe annet: Grunnet den aldrende befolkningen i Europa er kostnadene som er forbundet med integrasjon fordelaktig.» Hvordan kan den beryktede investor, Hedgefondmanager og formann i sin egen «Open Society Foundation» vite det? Hvorfor repeterer han denne påstanden når det eksisterer beregninger og oppfatninger som motsier han? Svaret er enkelt: Soros forlanger det som nytter hans rovdyrkapitalisme. Som representant for den nye neoliberale, multikulturelle verdensordningen er importen av billiglønnsslaver og aktiv påvirkning av den allerede eksisterende sosiale uroen i forskjellige nasjonalstater viktig. Målet som forfekterne for en verden uten grenser ønsker er «den globale orden». Dette oppnår de gjennom det styrte asylkaoset som Soros er en av pådriverne for og som våre handlingslammede politikere/folkeforrædere blindt godtar.

Soros skremmende uttalelser taler for seg selv, men FMI kan ikke spare seg for å gi enkelte korte kommentarer.

Soros 7 punkters plan fordrer fra EU følgende:
1. «Først må EU hente flyktninger direkte fra frontstater, dette på en organisert og sikker måte.»

Merk ordene «må» og «organisert».

2. «EU må igjen få kontroll på sine yttergrenser. Hvis offentligheten opplever uorden og kaos vil de kunne vende seg mot de styrende.»

Soros mener ikke her at man skal avvise andre etnier og raser fra å invadere Europa, men uten de kaotiske scenene vi bl.a. opplevde i 2015, altså en organisert innvandring, se punkt 1 og de øvrige punktene.

3. «EU må ha tilstrekkelige økonomiske midler for å finansiere en omfattende migrasjonspolitikk. Beregninger viser at man trenger minst 30 milliarder euro i året for de kommende årene.»

Når man ser den massive økonomiske byrden som hviler på de europeiske nasjonalstatene og de fleste har i tillegg en massiv statsgjeld, må vi spørre om spekulanten Soros og sine likesinnede har fordeler av en kontrollert innvandring og hvis ja, hvilke fordeler?

4. «EU må utvikle felles mekanismer for å kunne bestemme asylsøknader og folkeflyttinger/omfolking.»

Soros mener at alle rasefremmede sosialturister som er kommet til det europeiske kontinentet skal bli her, for alltid. De skal ikke sendes tilbake for å bidra til å bygge opp sine hjemland, derfor ordet «omfolking».

5. «Det mangler en frivillig avstemningsmekanisme for omfordeling av flyktninger. EU kan ikke tvinge sine medlemsland å akseptere flyktninger. EU kan heller ikke tvinge flyktninger å reise til steder hvor de ikke er ønsket.»

Hvilken frekkhet: Omfolking er for Soros målet og det betyr med alle midler. «Avstemningsmekanisme»: Er i realiteten tvang generert av EU under logoen til hva som defineres som demokrati.

6. «EU må i sterkere grad støtte land som mottar flyktninger, og være mer inkluderende overfor Afrika. I stedet for en utviklingshjelp slik den nå praktiseres, bør EU tilby en ekte ‘stor løsning’ som retter seg mot behovene til mottagerlandene.»

Multimilliardæren vil med finansielle goder i Europa oppfordre til en invasjon av rasefremmede sosialturister. Hva han mener med en «stor løsning» konkretiserer han ikke, men vi kan ane at dette ikke medfører noe positivt for menneskeheten.

7. «Det siste punktet er langfristige og innbydende omgivelser for næringslivsmigranter. For den stadig eldre befolkningen i Europa er kostnadene og fordelene ved en migrasjon tydelige.»

Utrolig! Nå skal videre næringslivsreisende inviteres til Europa. Hvis de kommer for å utnytte det sosiale sikkerhetsnettet er det helt i orden og gir ingen grunn til kritikk. Soros mener at uten disse importmenneskene vil jo Europas stater slik vi kjenner de snart være historie, se den demografiske utviklingen. FMI har i tidligere artikler skissert løsninger for hvordan man kan redde Europas og Norges egenart totalt uten innvandring.

Soros sju punkts plan 1 100218Er dette en passende stol for Soros, eller finnes det alternativer?

Hvilke forfriskende ærlige ytringer Soros kommer med er beundrings- og kritikkverdig. Nå kan det ikke lenger finnes tvil om at superrike kapitalister og globalister som Soros støtter invasjonen av rasefremmede til Europa. Offentliggjør han disse punktene nå da han er overbevist om at hans plan for den totale ødeleggelsen av Europas nasjonalstater allerede aktivt gjennomføres? Dette med velsignelse av eurokratene i EU og deres lydige vasaller i våre nok eksisterende nasjonalstater.

FMI vil fremover publisere flere artikler som omhandler den beryktede, født av jødiske foreldre i Ungarn, György Schwartz/George Soros og hans finansierte, lydige systemindoktrinerte NGOs.

«I politikken skjer ingenting vilkårlig. Hvis noe skjer, da kan man være sikker på at dette var planlagt.» Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 144 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015