Kilde: Kristeligt Dagblad den 23. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Et af de store fremskridt, der har fundet sted de seneste 30 år,  er Internettet.

Det har naturligvis positive og  negative sider. Men sammenlagt absolut noget positivt. Det har rationaliseret Verden i stort og småt. Det har skabt samkvem og handel imellem landene, og forårsaget en stigende levestandard for mange millioner mennesker.

Når det gælder det politiske, er  Nettet blevet et våben, som alle undertrykte befolkninger kan bruge til at  fremstille  totalitære despoter, som førhen har kunnet leve forholdsvis i det skjulte. Det kan naturligvis også bruges  negativt, til at fremme totalitære magter, der ønsker at undertrykke  friheden for den enkelte. Men sammenlagt, er fremtidens muligheder for samkvem mellem mennesker stater, og store institutioner, læreranstalter, forskningscentre  o.m.a. forbedret betydeligt. I de åbne demokratier, er der ikke længere noget monopol , der kan bestemme,  hvad der bør nyde fremme i det offentlige rum. Vi er i princippet alle redaktører, - naturligvis under ansvar. Ingen magthavere, kan længere putte sig for  den øvrige verden. Det er ikke alle der kan klare dette. Ifølge det britiske dagblad  The Daily Mail. Har facebook fjernet fire muslimske grupper fra nettet. Det har betydet, at 2,5 millioner muslimer – overvejer – at forlade den populære hjemmeside.

Udmeldingen kommer på baggrund af  facebook´s  fjernelse af fire net-grupper med muslimsk indhold, deriblandt grupperne ”I love Mohammed” og  ”Quran Lovers”  -  ”Jeg elsker Muhammed og Koran-elskere”.

Ifølge facebook blev de fire muslimske netgrupper brugt som afsæt for udsendelse af uønskde mails og reklamer, - såkaldt spam. Men det formilder ikke de utilfredse muslimer, der samtidig efterlyser nye retningslinjer for facebook´s behandling af islam.

Udover at få de fire muslimske grupper tilbage på nettet, pålægges facebook at  indføre et forbud mod hån af islamiske symboler, herunder afbildninger af profeten Muhammed.

Samtidig understregs det i udtalelsen fra muslimerne, at de vil skifte det muslimske svar på facebook, til hjemmesiden Medina.com, hvis ikke facebook kommer kritikken i møde.

Hos facebook står man dog indtil videre fast på, at fjernelsen af de fire muslimske grupper var rigtig ud fra et sikkerheds- og brugersynspunkt, ikke på grund af en modstand mod islam.