Kilde: MetroXpress onsdag den 4. August 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2Ved den seneste pro-israel demonstration på Rådhuspladsen i København for et par år siden, kunne man  opleve at se store plakater med påskriften ”Dræb alle jøder”. Dette triste projekt, var  lanceret af en gruppe unge mennesker fra den islamiske kulturkreds.

Dagen efter, sendte jeg en mail til daværende justitsminister Brian Mikkelsen, og stillede det spørgsmål, om det er lovligt offentligt at opfordre til drab i  Danmark?  Jeg henviste til hændelsen på Rådhuspladsen. Jeg fik aldrig noget svar fra justitsministeriet eller Brian Mikkelsen. Jeg har heller ikke erfaret, at statsadvokaten for København og Bornholm, har reageret på denne grove og truende adfærd.

Men på det seneste, har jeg erfaret, at såvel Rigsadvokaten og  Statsadvokaten, har  sigtet henholdsvis MF. Jesper Langballe, og formand for Trykkefrihedsselskabet. Begge  de to kendte samfundsdebattører, bliver sigtet for at have overtrådt den såkaldte racismeparagraf 266.b

For Lars Hedegaards vedkommende drejer sig ifølge statsadvokaten om udtalelser. ”Der kriminaliserer truende, forhånende eller nedværdigende udtalelser om folks race hudfarve, nationale etniske oprindelse.” Anklagemyndigheden vil dog kun kræve en bøde, da Lars Hedegaard ikke tidligere er straffet for at overtræde paragraf  266 b.

Jeg kender begge de to herrer Langballe og Hedegaard, fra  Tidehverv, og Trykkefrihedsselskabet, hvor jeg selv er medlem. Jeg ved, at begreber som hudfarve, etnisk oprindelse kulturel baggrund eller fysiognomi, ikke har ringeste betydning for deres opfattelse af det enkelte menneske.  Men når det gælder frihedsrettigheder, så har begge de herrer nogle grundbegreber, der ikke kan sjakres med.

Her først og fremmest det enkelte  menneskes  ubetingede ret  til at udtale sig  frit, naturligvis under ansvar. At man i en interview fremsætter nogle påstande om, at der i den islamiske kulturkreds finder seksuelle overgreb sted, ja ikke blot det men planlagte æresdrab, er en dokumenteret  sandhed.

Enhver jurist, statsadvokat eller rigsadvokat, kan fremskaffe i metervis af  rapporter fra anerkendte universiteter og institutter, der klart understøtter Lars Hedegaard og Jesper Langballes offentlige ytringer om voltægter og æresdrab  i den islamiske kulturkreds.

Mig bekendt, -  tilsiger -  det anklagemyndigheden at fremskaffe alt relevant  materiale, der kan støtte de anklagede personer. Jeg skal derfor opfordre såvel Rigsadvokaten og Statsadvokaten, til at hjemsøge dette. Det findes som bekendt i metervis. Slå op Google!