header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlMeldingen fra Stockholm var lett tragikomisk: Styresmaktene i Sveriges hovedstad ber den norske regjeringen om nabohjelp, for å lindre nøden blant byens fattige. Sverige har i hele etterkrigstiden gått i brodden for global nødhjelp. Nå må den be om broderlig bistand for å ta hånd om sine egne.

Norge er selvsagt ikke noe tilfeldig valg. Våre land eller rettere sagt våre regjeringer har kivet om førsteplassen blant de såkalte ”giverlandene”, og ikke ett land har vært så perifert at ikke svenske og norske bistandsmidler og nødhjelp har rukket frem. Med mindre nødropet fra Stockholm var ment som en spøk, eller et trekk i forestående valgkamp, bør vi se med velvilje på saken. Det virker heller sprøtt at vi skal diskriminere svensker til fordel for eksempel somaliere, haitianere og all annen menneskelig mangfoldighet som vi har tatt på oss forsørgeransvar for. Her lever ennå noen av oss som husker krigsårene med en kjærkommen bespisning i skolene – svensk kjøttsuppe alternativt havresuppe. Om den ikke akkurat hjalp oss til å overleve, så var den dog en oppmuntring, og et kosttilskudd som ble høyt verdsatt. Hjelpen fra Sverige fant også benveien til nordmenn i spesielt vanskelig situasjon: Jeg husker en kamerat hjemme i Ålesund som hadde sin far i tukthuset i Hamburg, Fuhlsbüttel, og som til noen trøst fikk pakker med mat og godterier, til og med et ping-pongsett, fra ukjente venner i Sverige. Det var håndslag som varmet, og mettet.

Senere havnet både han og jeg selv bak lås og slå, på Vollan Kretsfengsel i Trondheim. Også der trengte svenske hjelpere i gjennom, med mat, og til og med ”tuggtobakk”. Og sannelig resulterte ikke forlydender om inspeksjon av svensk Røde Kors til at hele belegget fikk oppleve bad, en renselsesfest som bare kan verdsettes av dem som har levd 5-6 mann på én-manns celle uten vask og vann. Sverige var en humanitær stormakt, og vi nordmenn er landet stor takk skyldig. Intet annet land står oss nærmere når norsk bistand skal deles ut.

Disse personlige minnene og mangt og mye annet gjør at jeg støtter søknaden fra Stockholm, om den er alvorlig ment eller ikke. Den illustrerer i et hvert fall det faktum at våre folkevalgte, svenske som norske, er så febrilsk opptatt med å opptre som rause hjelpere i fjerne utland at de lukker øynene for nøden blant egne landsmenn, og gir mer enn landet har råd til.

Svenskesuppe 070810

Sendt 7.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 247 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015