borgerkrigKan vi risikere borgerkrig i Europa?

Masseinnvandring er brudd på våre menneskerettigheter! Innvandringspolitikken er i strid med folkeflertallets syn! Den fører til at fremmede blir i flertall, til etniske konflikter, sosialt og økonomisk sammenbrudd! Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) vil hindre nasjonalt selvmord!

FMIs vedtekter er basert på anerkjente prinsipper:

 • Suverenitet over eget territorium
 • Nasjonalitetsprinsippet
 • Bærekraftig utvikling
 • Ingen plass for antidemokratiske krefter
 • Opplysningsvirksomhet
 • Likeverd

Likeverd betyr ikke likerett til Norge! Om folkeslag er likeverdige, har menn-eskene dermed ikke rett til å flytte til det land hvor de finner ”gresset grøn¬nest”. Du godtar ikke at fremmede forlanger å bo hos deg. Ingen fremmede skal ha krav på å kunne bosette seg i Norge. På samme måte har nordmenn ikke krav på å slå seg ned i andres land.

Hva er FMI? FMI er en tverrpolitisk opplysnings- og interesseorganisasjon med det formål å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge. FMIs medlemmer består av et mangfold av frittalende og positive nordmenn med fellestrekkene nasjonal-følelse og stolthet for saken. FMI mottar IKKE økonomisk støtte fra myndighetene.

Gjør noe!

 • Bli medlem i FMI og støtt saken! Delta på markeringer, knytt kontakt med andre organisasjoner og partiet, både i Norge og Europa.
 • Prat med venner om FMI!
 • Bli aktivist og distribuer flygeblad!
 • Konfronter de ansvarlige, politikerne, byråkrater og systemmedia.
 • Stem på politikere som setter Norge FØRST! Mange er det ikke i dagens Norge, men dette vil endre seg i nær framtid.
 • Engasjer deg DU også! Da kan vi sammen stoppe og reversere masseinnvandringen!

Støtt FMI økonomisk: Kontonr. 0530.40.68169 - Vipps 43995