dahlDet er som om alle onde makter har fylket seg bak kravet om et multikulti helvete i fedrelandet. Politikerne har bundet seg til masten, de kan ikke leve om de ikke får fylle opp med stadig nye skarer av verdens elendige. Aktørene i godhetsindustrien likeså: Én av dem møtte utenriksministeren til diskusjon i NRK forleden, og spurte med påtatt hellig vrede om det egentlig var noe problem at antallet asylsøkere ble firedoblet – var utenriksminister bare minister for hvite nordmenn? Jeg har flere ganger spurt om her finnes en øvre grense for hvor mange disse uansvarlige pådriverne krever vi skal gi opphold i landet vårt, og tausheten tyder på at her ingen grense finnes, jo verre jo bedre.

Nå søndag var en talsmann for en ny beslektet yrkesgruppe i radioen. Han var ”talentspeider” og fartet Afrika på kryss og tvers på jakt etter lovende fotballspillere. Mannen betrodde oss det vi for lengst visste, at der ikke er noen fremtid på det svarte kontinentet, med mindre en hadde det i beina. Drømmen for hver svart guttunge er å komme til Europa og spille fotball, og ”speideren” så det som sin misjon i livet å få flest mulig til Norge.

Nå må det vel være grenser for hvor mange svarte ballsjonglører her er marked for i Europa, det kan umulig være så mange at det som blir til overs av lønnen kan overrisle økonomien i deres heimland, når alt annet står i sju steiner.  Men i land der mer enn halvparten av statsbudsjettet dekkes av bistandsmidler, kan det nok bli smått med levemåten ved produktivt arbeid. Spørsmålet blir bare: er det vårt ansvar, og i tilfelle, hvor lenge?

Aftenposten hadde søndag en stor reportasje om indernes invasjon av England. Den var tankevekkende, og den nye regjeringen overveier nå i sin fortvilelse å stanse innvandringen fra det indiske subkontinentet. Talsmenn for de mange millionene indere, som sammen med andre folkegrupper fra det tidligere verdensriket har oversvømmet Storbritannia, skriker opp om rasisme, og påberoper seg gammel tilhørighet. Men jeg har ikke sett nevnt britenes oppbygging av infrastruktur, industri, skolevesen inklusive et stort antall universiteter og høyskoler, et rettsvesen. Sannelig om jeg vet hvor mange indere som savner enkebrenningen og thug’enes, ”kvelernes” terror, det var de forferdelige ”koloniherrene” som satte stopper for disse og andre lignende groteske århundregamle tradisjoner.  Men alt gammelt uansett: Befolkningseksplosjonen i den 3.verden har et omfang som truer klodens eksistens. Skal de land som har bragt befolkningsveksten under kontroll tvinges til å la andre folkeslag sende sitt befolkningsoverskudd til våre strender, invadere, oversvømme oss, i stedet for å ta grep for å stanse galskapen på heimebane?

Sammensvergelse 090810

Sendt 9.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.