stiller sporsmaalEr dere virkelig redde for direkte-demokrati? Dette medlemmet av FMI vil stille noen spørsmål til dere!

Den beryktede og folkefiendtlige avtalen GCM ble i går vedtatt av den rød-grønne regjeringen i Marokko. Ved akklamasjon ble GCM vedtatt før den formelt skal ratifiseres senere denne måneden i FNs hovedkvarter i New York, USA.

Erna, Siv og Trine: Hvorfor vegret utallige land seg, bl.a. i Europa å godta GCM-avtalen?
Folkebevegelsen mot innvandring, FMI, som er en tverrpolitiske interesse- og opplysningsorganisasjon. FMIs objektive og frivillige informasjonsarbeid er bygget på kristen kulturarv og norsk identitet uten statsstøtte. Dette i motsetning til ars som består av tildels udemokratiske voldsaffine, finansiert med over 5,2 millioner norske skattekroner bevilget av regjeringen.

FMI utfordrer og oppfordrer regjering og Storting:
Møt oss og andre representanter bestående av virkelig bekymrede nordmenn til en garantert ikke-voldelig meningsutveksling på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Vi er overbevist om at undertegnelse av GCM og CRRF betyr slutten på norsk selvstendighet og kulturnasjonene i Europa. Møt det norske folket utenfor deres egne ekkokamre i de lukkede institusjonene i departementer, regjering og Storting. Forklar oss, folket hvorfor GCM og CRRF må vedtas uten at vi, folket er informert fra dere og systemmedia om synergiene av de ovennevnte avtalene!

Julen nærmer seg:
stiller sporsmaal 1I julen skal man være snill mot sin neste, eller? FMI er deres neste! Møt opp på Eidsvolls plass.

Svært gjerne ser vi i FMI frem i mot en donasjon fra hver enkelt av dere som "folkevalgte". Privatøkonomisk bør dette være mulig med deres lønninger, dietter og pensjoner som den jevne befolkningen bare kan drømme om. Kanskje dere også kan ta av partikassene deres som brukes på eksempelvis julebord? Som dere er kjent med blir dere finansiert av hardt arbeidende nordmenns skatte-og avgiftskroner.

Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995

Nettredaksjonen i FMI