Stortinget 2014Det norske storting.

Markeringen mot FNs migrasjonsavtale på Eidsvolls plass utenfor stortinget gikk som planlagt, uten strømbrudd denne gang. Flere aktivister fra Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge arbeidet effektivt og gjorde en kjempeinnsats! Respekt for alle som tok den lange turen til Oslo for å delta i denne markeringen.

Samarbeidet med Lars Thorsen fra SIAN fungerte meget bra og markeringen ble gjennomført med presisjon og disiplin. Vi takker alle som kjemper for Norge i dette tverrpolitiske samarbeidet. Denne gang med aktivister fra SIAN og FMI. Ny fullstendig artikkel med opptak av talene vil bli publisert i morgen. Forutsetningen er selvsagt at IMSI-CATHER og direkte provokasjoner IKKE finner sted. Norge Er Vårt.

Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet