apocalypse

Norge, Europa og verden står på stupet! Undergangen er innledet!

Norge, Europa og verden står på stupet! Undergangen er innledet!
Siste mandag stemte Norge for undertegnelsen av GCM, med påfølgende ratifisering i FNs hovedforsamling. Dette betyr massive endringer i Vårt Norge, Europa og for hele verden. Erna og det lydige halehenget i regjering og storting gikk med åpne øyne inn for en avtale som grunnleggende vil forandre vårt fedreland og Europa: Norge vil med sine gode velferdsordninger bli en magnet for alle kulturfremmede migranter fra det arabiske og afrikanske kontinentet. Andre regioner vil garantert følge.

Regjering og storting: Dere er for alltid skyldige!
Avtalen inneholder ingen betingelser for disse «flyktningene», da de er sidestilt med den etniske norske befolkningen. Hva vår far og mor, besteforeldre og mange generasjoner før de har bygget opp her i dette karrige landet, skal nå fordeles til alle personer som ønsker det. Disse kulturfremmede som ikke har betalt en eneste norsk krone inn til Vårt Norge og som høyst sannsynlig ikke vil gjøre det i fremtiden kan nyte godt av hva vårt folk har bygget opp. Dette er og vil aldri være riktig!

norges selvmordErna: Du står bak Norges selvmord!

Erna fra Bergen, med deg har vi nå en åpen regning!
Regjering og storting skulle IKKE bidratt til den garantert kommende voldtekten av Norge! Hvorfor fulgte hun ikke USA og mange land i Europa som stemte nei? Landssvikerne på Løvebakken er som manisk besatt av at VÅRT NORGE skal oversvømmes av fremmedkulturelle individer.

Hyklerisk
Ethvert forsøk på å rette søkelyset mot den folkefiendtlige avtalen GCM ble i systemmedia møtt med taushet. Kun alternative sosiale medier og organisasjoner som FMI – som ikke mottar en eneste skattekrone i støtte – satte søkelyset på selvmordsavtalen GCM. Vi greide sammen med andre personer og grupperinger/partier tilslutt å få frem en offentlig debatt. Dette kulminerte med at utenriksministeren, i lomma på eurokratene, måtte svare for seg i stortinget forrige onsdag, altså to dager etter Marrakesh-møtet. Dette var selvsagt bare et spill for galleriet slik at frp kunne vise sin «motstand». Frp sitter i regjeringen og har vært informert om arbeidet under ledelse av FN om selvmordspakten GCM de siste to årene. Dette kan og skal defineres som hyklere! Frp, dere er uærlige, lyver, stjeler og oppfører dere som samtlige partier på Løvebakken. Hyklernes parti frp fortjener en splittelse eller snarlig oppløsning. Skam dere!

Del 2 blir publisert i morgen.

Nettredaksjonen

Gi et bidrag til FMI: Julen nærmer seg. Tenk på dine nærmeste og gi en gave. FMI er kanskje nærmere DEG enn din familie. Hjelp oss i vårt viktige arbeid, enten via et brev med innhold, Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169