rasistene paa lovebakken

Deres tid er forbi! Vi, folket, forlanger transparens, rettferdighet og direkte demokrati!

Splittelsen mellom det norske folk og den nye adelen i regjering og storting er et faktum! Bakgrunnen er faktisk så enkel at de styrende på løvebakken og departementer, hjulpet av systemmedia, bedriver rasisme overfor sitt eget folk og andre folkeslag i Afrika, Midtøsten, Asia og Sør-Amerika.

Ved inngåelsen av GCM bekreftet regjering og storting at de forfølger andre mål enn hva som er hovedoppgaven de er valgt til å utføre, nemlig å sikre Norges befolknings interesser. De styrende har med en kalkulert strategi og iskald kynisme forrådt Norge. Dette er et negativt, udiskutabelt historisk faktum!

Norges utsendte representant Statssekretær Marianne Hagen fastslo ordrett i Marrakesh 19 desember at GCM-avtalen er «et skritt videre og et skritt i riktig retning» og at selvmordspakten GCM er «sannsynligvis det beste kompromisset som kan oppnås».
FMI har følgende to korte spørsmål til Marianne Hagen:

  1. Betyr skrittet i i riktig retning kapitulasjon og overgivelse av nasjonens Norge siste rest av selvstendighet: Ja eller nei?
  2. Hvorfor skal Norge inngå et kompromiss som faktisk betyr slutten av kulturnasjonen Norge slik vi kjenner den i dag?

Rettferdige utviklingsmuligheter for alle land?

rasistene paa lovebakken 1Rasisme overfor Afrika: Destabilisering, kontroll og utnyttelse av mennesker og råstoffer! Foto: Shutterstock.com

Hva er årsakene til ødeleggelsene og katastrofene i flere land og kontinenter som ikke tilhører Europa? Mektige produksjon- og matprodusenter, europeiske og amerikanske rike oljekarteller og enkeltpersoner som bedriver en direkte umoralsk og uansvarlig utnyttelse av råstoffer og ressurser er noen av årsakene til at kontinentet Afrika og det arabiske livsrommet blir regelrett ranet og fratatt mulighetene til å forvalte sine egne naturrikdommer. Dette må klassifiseres som rasisme! De stjeler fra en stadig økende andel fattige mennesker deres egne naturrikdommer og deres naturlige hjemland. Er dette virkelig rettferdig?

Eksempler finnes det faktisk nok av: Europeiske militærtropper, også norske overvåker og sikrer utnyttelsen og regelrett ran av Afrikas ressurser i bl.a. Mali, Somalia, Sentralafrika, Kongo, Libya, Irak, Syria og Afganistan. Offisielt sier myndighetene i USA, Europa og selvsagt Norge at dette er viktige og nødvendige «fredsstyrker» og en viktig «oppbyggende hjelp». Men, det er et stort men her: Hvis man betrakter sporene som NATO og vestlige innsatsstyrker, inkludert Norges forsvar etterlater seg, vil man konstatere følgende: En total ødeleggelse, ingen strukturelle oppbygginger og sist men ikke minst: Ingen positive forandringer overfor befolkningen i de ovennevnte landene, bare ødeleggelsen av disse menneskenes naturlige regioner og hjemland. Selvsagt er store menneskeforflytninger en naturlig konsekvens. Hvem tjener på disse grusomme og menneskefiendtlige handlingene?

FMI vil påstå frem til det motsatte er bevist: De vestlige regjeringene, inkludert den rød-grønne regjeringen Solberg er og forblir RASISTER, ikke bare mot sitt eget folk men også mot andre etnier og menneskeslag!

Virkelig hyklersk og direkte skammelig er dette!

Del 3 blir publisert i morgen.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Gi et bidrag FMI: Julen nærmer seg. Tenk på dine nærmeste og gi en gave. FMI er kanskje nærmere DEG enn din familie. Hjelp oss i vårt viktige idealistiske arbeid, enten via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.