fri nasjonalSammen er vi sterke. Norge er vårt!

Opplysning er utgangspunktet for ethvert menneske til å befri seg fra sin selvforskyldte umyndighet. Umyndighet er å ikke tro på sin egen forstand uten ledelse fra andre.
Selvforskyldt er denne umyndighet når årsaken ikke ligger på manglende forstand og fornuft, men å ha en egen mening uten ledelse fra andre! Deres hat er vår inspirasjon!

Deres hat er vår inspirasjon!
I vårt Norge og Europa utføres grov kriminalitet og voldtekter av unge testosteronfylte afrikanere og muslimer. Terrorhandlinger gjennomført i Allahs navn påfører ubeskrivelige lidelser og redsler for den europeiske befolkningen. En tsunami av kulturfremmede invaderer vårt kontinent.

Sapere Aude og Carpe Diem for en forandring NÅ!

Opplysning er utgangspunktet for ethvert menneske til å befri seg fra sin selvforskyldte umyndighet. Umyndighet er å ikke tro på sin egen forstand uten ledelse fra andre. Selvforskyldt er denne umyndighet når årsaken ikke ligger på manglende forstand og fornuft, men å ha en egen mening uten ledelse fra andre!

Hva kan vi vite? Hva skal vi gjøre? Hva kan vi håpe på? Hva er et menneske? Sapere Aude!

Deres hat er vår inspirasjon
fri nasjonal 1FRI! SOSIAL! NASJONAL!

NGOs, FN, NATO, EU, regjering og storting opptrer som om de er herskere og ordensmakt over store deler av verden. Begrunnelsen er «å bekjempe terrorisme» men sannheten er at de ønsker å sementere sin egen makt. Oppnår de virkelig fred og frihet for menneskeheten eller høster de bare forakt og et ustyrlig hat? I vårt Norge og Europa utføres grov kriminalitet og voldtekter av unge testosteron-fylte afrikanere og muslimer. Terrorhandlinger gjennomført i Allahs navn påfører ubeskrivelige lidelser og redsler for den europeiske befolkningen. En Tsunami av kulturfremmede invaderer vårt kontinent og – uten å overdrive – de neste generasjonene vil bli en etnisk norsk minoritet og utsettes for et episk blodbad, hvis vi, det norske folk nå ikke sier stopp! NOK ER NOK! Under utarbeidelsen og undertegnelsen av GCM ble hovedårsaken til at så mange menneskeskjebner er på flukt, reelt eller som sosialturister, ikke drøftet. Hvorfor ikke? Er de virkelig så dumme, eller er også dette kalkulert? Årsakene til at disse stakkars menneskene er på flukt er deres umoralske handlinger i regioner og land som dere har null respekt for. Dere kalkulerer faktisk med ytterligere eskaleringer. Når dere får stater til å kollapse, stater bli fiender og ikke evner å samarbeide, samtidig som dere oppnår at mennesker i deres egne hjemland blir fiendtlig innstilt til hverandre, er dette komplett uanstendig og uforsvarlig. Splitt og hersk heter det på godt norsk! Konsekvensene ser vi i Afrika, Midtøsten, Asia, Sør-Amerika og Europa: Destabilisering, uro og forfall. Dette er ikke i menneskehetens interesse, og stikk i strid med normal, sunn og menneskelig fornuft! Dette er respektløst og renspikket rasisme!

Marokko: Aktiv ødeleggelse og død!
fri nasjonal 2Dette vil vi ikke ha i vårt Norge!

Marokko var de siste dagene åstedet for to ubeskrivelige grusomme kriminelle handlinger! Først undertegnelsen av pakten GCM som innleder et styrt selvmord av forskjellige kulturnasjoner, ikke bare i vårt Europa. Den neste bestialske handlingen var – vi er ikke så pietetsløse at vi sammenligner det med en halal-slakting selv om parallellene er åpenbare – den grusomme døden norske Maren ble utsatt for i Allahs navn. FMI hevder at den norske Solberg-regjeringen, stortinget og systemmedia er medskyldige i denne drapshandlingen utført av overbeviste muslimer. På deres hender kleber blodet til Maren. Begrunnelsen er at denne naive, system-indoktrinerte unge Maren representerte den mennesketypen dere ønsker for hele den norske befolkningen. Hvorfor postet hun via facebook bl.a. uttalelser om at hun ikke liker hvite mennesker og at kulturfremmede er en berikelse? Vi henviser også til en av hennes korte favorittfilmer hvor Allahs soldater i nær fremtid kidnapper en etnisk europeer på åpen gate, bare fordi han ikke er muslim. Filmen vil dere finne i forskjellige sosiale medier, vi sprer ikke denne linken i respekt for stakkars norske systemindoktrinerte Maren som ikke er blant oss lenger. Hvil i fred!

Systemmedias nullnummer, nrk, kan formidle at flere marokkanere uttrykte medfølelse med ofrene foran Domkirken i Oslo og flere deltagere fra dette kongeriket i Nord-Afrika hevdet at Marokko er et fredelig land befolket av en vennlig befolkning. Hvorfor viser de da ikke nasjonal stolthet og er med på å utvikle sitt muslimske hjemland hjemme i Marokko? Er de her som «flyktninger», Allahs frontsoldater, eller er det den norske levestandarden som er fristende? Sosialturister har Norge alt for mange av! FMI krever totalt stengte grenser! Nei til integrering og ja til internering! Stikkord: Repatriere kulturfremmede mennesker til sine sikre hjemland!

Carpe Diem! Det vil de herskende ikke
De herskende lærer oss deres historie med akribisk dominans. Vi skal tro og ikke vite. Hva er sant og hva er løgn? Hva skal man tro? Tenk selv, la de ikke stjele tankene deres. Siden mennesket rasjonelt kan tenke hersker den sterkeste sin makt. FMI tror ikke på hva de herskende sier. Vi lar ikke andre tenke for oss. FMI arbeider for hva vi tror på og tar selvsagt ulempene. Deres matrise er viljen til selvhat. De ønsker viljeløse og føyelige slaver som de styrer som brikker i sitt råtne spill. «Ja, de der oppe»: Hva kan vi gjøre? Ideene for forandring vokser dag for dag i mange nordmenn. Vi er ikke deres slaver! Dere vil aldri se oss krype for dere! Vi er ikke deres slaver! Tankene er frie! Vi er frie mennesker! Sapere Aude og Carpe Diem for en forandring.

fri nasjonal 3Vi er IKKE deres systemslaver!

FMI oppfordrer alle frihetselskende nordmenn, nasjonalistiske grupper, organisasjoner, små partier om å respektere hverandre! Vi må snakke sammen! Vi må samarbeide! Vi har alle et felles mål: Norge er Vårt!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Julen nærmer seg. Tenk på dine nærmeste og gi en gave. FMI er kanskje nærmere DEG enn noen i din familie. Hjelp oss i vårt viktige idealistiske arbeid, enten via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.