sidsel wold"nrk-journalisten" Sidsel Wold. Foto: Wikimedia Commons.

Det er en kjent sak at norsk rikskringkasting (nrk) bedriver partisk journalistikk og serverer løgnaktige nyheter ut i de norske hjem. Norvald Aasen skriver her om en reportasje i nrk av "journalisten" Sidsel Wold som omtaler de pakistanske turistene som kom til Norge tidlig på 1970-tallet, som arbeidsinnvandrere, noe som er løgn.

Den 30. desember 2018 hadde nrk-journalisten, Sidsel Wold, en reportasje fra Pakistan hvor hun besøkte et område der det kom mange pakistanere til Norge fra for cirka 50 år siden.

Wold forteller at pakistanerne kom til Norge for å jobbe. For oss som husker denne tiden så stemmer ikke hennes framstilling helt med det vi opplevde selv. De ankom som turister, men ville ikke reise tilbake til hjemlandet. Avisene skrev om dette, som det vises til i min vedlagte artikkel. Sidsel Wold kunne også spart seg kraftuttrykket at pakistanerne arbeidet «hardt». Det var nok ikke det inntrykket mange satt igjen med av nordmenn som var ansatte på samme arbeidsplassene der mange pakistanere var å finne. At de kunne bygge seg store og prangende slott og bygninger i hjemlandet skyltes vel ikke alltid stor arbeidsinnsats?

I VG for 3. september 1993 kan vi lese følgende: «Drapstiltalt fikk trygd i Norge. Kjøpte bygg i Pakistan. I over ti år levde den drapstiltalte, narkodømte pakistaneren (41) på trygd i Norge. Han fikk utbetalt opptil 19 000 kroner i måneden.»

Kan også minne om en historie der et pakistansk ektepar dro fra Norge til Pakistan og ble der ett år. Da de kom tilbake hit hadde de et barn som de fikk barnetrygd for. Det var bare det at dette barnet eksisterte kun på papiret og ikke i virkeligheten. Ellers så skal vi ikke så langt tilbake i tiden til det som vi husker som drosjesvindelsakene i Oslo.

Pakistanske «turister» forsøkte for øvrig samme fremgangsmåte i Finnland, men der lyktes de ikke slik de gjorde i Norge. Fra Finnland ble de sendt tilbake til sitt hjemland. Finnland hadde handlekraftige politikere. I Norge satt på denne tiden Odvar Nordli som kommunalminister.

Sidsel Wold sin reportasje burde så absolutt blitt gått i sømmene av det som kalles "faktisk.no", men å feie for egen dør er vel ikke deres oppgave?

Boken, Norge for alle? av cand. philol. Magnhild Ullsvik Hansteen kan fortsatt skaffes.

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 5.1.2019