Gro Harlem Brundtland croppedGro Harlem Brundtland. Foto: Wikimedia Commons.

Gro Harlem Brundtland uttrykte bekymring for hva folk kan bli fortalt når det ikke er kontrollert og sensurert. Egentlig en horribel uttalelse som bekrefter at Norge har et regime som mest ligner på det gamle Sovjet-regimet. Ikke glem denne uttalelsen, den er representativ for et etablissement som tror de er hevet over folket, og er bekymret for at NRK og andre løgnmedier ikke får fortsette med sin propaganda og desinformasjon. De hadde det mer komfortabelt for 30 år siden, da kunne de lyge og hetse og drive med hatprat så mye de ville, og stenge ute alle de ikke likte, det var tider det.

Det vi fikk vite om Jugoslavia i 1990 åra var løgnaktig og ensrettet, og mange tror på PK-fortellingene om dette fremdeles. Vi ble ikke fortalt at muslimer startet med folkemord på sivile Serbere i Srebrenica som var foranledningen til den mye omtalte "massakren i Srebrenica", sannheten er at de fleste muslimer som ble drept der falt i kamp og noen ble henrettet, alle menn i militær alder.

Norske Sofie Greve var pådriver for å opprette et krigsforbrytertribunal, men det var aldri snakk om å ta de store krigsforbryterne som f.x, Madeleine Albright eller UCK-geriljaen i Kosovo.

Mitt poeng er at MSM bare fortsetter å lyge, og fremdeles er det mange som tror på løgnmedia.

saetherOlav Sæther
Kristiansund, 8.1.2019