afd voldNår passerer det nok et drap på nasjonalistisk innstilte mennesker?

Drapsforsøket på AfD (Alternativ for Tyskland) politikeren Frank Maglitz i Tyskland er den siste av flere hendelsen som har rammet AfD. Nå har denne saken tatt en sensasjonell vending da videoen som politiet i Bremen publiserte er manipulert! 

Hvem har manipulert videoen og hvorfor?
Som publisert video viser kan man tydelig se en tydelig diskontinuitet. Det er helt åpenbart at videoen hopper fra et bilde til det neste, altså ingen fullstendig video. Offisielt etterforskes det nå i alle retninger: Hvem har manipulert videoen? Politiet eller jernbanen som sitter på opptakene? Eller er det et samrøre mellom den konservative venstresidens terrorister, politiet, rettsvesenet, etablerte politikere og systemmedia? Og i så fall, hvorfor er denne manipulasjonen gjennomført? Den som tror at denne banden av offisielle organer og enkeltpersoner som nevnt ovenfor presenterer en fullstendig video tror også at innvandring er berikende! Det bevises at videoen er manipulert og legg spesielt merke til personen helt i bakgrunnen før plutselig AfD politikeren dukker opp midt i filmen uten at det er en kontinuitet. Man kan også se på tidsuret at her stemmer ingen ting overens. Dette er IKKE en rettsstat verdig! Derfor heter denne staten offisielt BRD og ikke Tyskland.

Venstresiden støtter vold mot nasjonalister!
En motbydelig uttalelse kommer fra afa (anti-fascistisk terror-organisasjon) som utga en pressemelding hvor man kunne lese følgende: «Den anti-fascistiske våren Bremen offentliggjør at vi angrep AfD politikeren F. Magnitz for å befri han fra sine fascistiske tanker». Dette er en klar bekjennelse at de ønsket å drepe AfD politikeren for de fortsetter at «han som andre nazier skal ikke få ytre sine meninger, «mundtot». Nå er jo ikke afa kjent for å være de skarpeste knivene i skuffen, men det å ønske døden for sine politiske motstandere er en ny dimensjon som ikke skal undervurderes. Hvorfor støttes afa i Tyskland akkurat som ars i Norge med statlige midler? Dette er et relevant spørsmål. Ønsker politikere en eskalering av volden mot populister, nasjonalister og annerledes tenkende mennesker? Har de «folkevalgte» innsett at de gjennomfører en politikk som strider komplett mot folkets vilje. De kan med rette frykte den nasjonalistiske bølgen som nå også har nådd Norge.

Vi nasjonalister er på fremmarsj!
Det politiske klimaet i Europa er endret. Populistiske og nasjonalistiske partier og grupperinger er på fremmarsj. Venstresiden og globalistforkjempere taper terreng. For eurokratene i EU kan deres verste drømmer bli sannhet allerede i mai når stemmene til EU parlamentet blir offisielle. En maktforskyvning vil finne sted og spørsmålet er om nasjonalistiske partier får et flertall. Det kan jo bli morsomt for EU og FN fanatiker Erna og hennes lydige haleheng av globalister og folkefiender.

FMI ønsker ikke at dette voldsfenomenet skal spre seg til Norge, men statistikken viste i 2018 at 17 angrep ble foretatt av den konservative venstresiden mot nasjonalister. Hvis denne utviklingen fortsetter her i Vårt Norge er det noe som heter at den som sår vind skal høste storm!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem i FMI. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!