header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Følg oss på Twitter!

gule vesterI Paris kan det gå varmt for seg i dag: Fotomontage som viser hvor skadet en av de gule vestene var på en demonstrasjon, slått av politiet.

Paris, Frankrike: De gule vestene er et uttrykk for et latent sinne som nå er blitt synlig. Demonstrasjonene viser det virkelige Frankrike som nå protesterer mot flere tiår med umyndighet, hvor historien er forfalsket og hvor folket er spottet av de styrende institusjonene. En politikk som ødelegger de europeiske nasjonene får nå endelig sin motreaksjon. Nå våkner det virkelige Frankrike som i flere tiår var bundet og umyndiggjort. Lidelsene for det franske folk kommer som en følge av EUs totalt feilslåtte politikk. Svært mange lever i fattigdom, massene fungerer som slaver og en invasjon av fremmede finner sted. Dette er et etnisk folkemord på Europa.

FMI presenterer her et manifest fra Yvan Benedetti som representerer Les Nationalistes:

"Nå viser dette konsumsamfunnet at de er i en dyp krise og dette er en konsekvens av en regjeringsform som er gjennomsyret av arroganse og forakt. Arrogansen til rovdyrkapitalistene og umetteligheten til bankene. E.N.A. (National School of Administration) ble grunnlagt i 1945 og formålet er å utdanne den kommende ledelsen for politikk og næringsliv i Frankrike. Denne utdanningsinstitusjonen er én av bærebjelkene i det franske forvaltningssystem og fremmer «den politisk korrekte» staten. De første protestene var rettet mot de økonomiske tilstramningene, men så forandret protestene seg og nå streber de gule vestene etter en virkelig revolusjon. Vi nasjonalister er berettiget til å foreslå forslag for hvordan vi skal komme ut av denne krisen. Vi nasjonalister vet årsakene til krisen og har lenge opplyst om dette! Vi foreslår et fullstendig begrunnet svar på krisen med hjelp fra alle franskmenn.

Vi nasjonalister krever derfor:

  • Avgangen til EMMANUEL Macron og dette er mulig ved hjelp av mobilisering fra de gule vestene.
  • Dannelsen av en nasjonal regjering.
  • En radikal politikkveksel på grunnlag av våre 10 punkter:

1. Avskaffe formynderiet fra Brussel og internasjonale avtaler som ødelegger vårt næringsliv. Penge- og finansmyndighet skal være under franske kontroll. Videreinnføre pengeenheten Franken og utmeldelsen av den Europeiske Union.
2. Avskaffe strukturene som utgjør den dype stat. Fjerne den korrupte eliten som kommer fra E.N.A., høyskolen for journalisme, den nasjonale skole for magistrater og IEP (Institutt for politikkvidenskap).
3. Reformere staten med fokus på de suverene funksjonene: Sikkerhet, justis, kontroll av den franske valuta.
4. Videreinføre en offentlig tjeneste og en ny næringslivspolitikk i distriktene som i dag er ødelagt av den offisielle politikken.
5. Avskaffe kostnadsintensive forvaltningsstrukturer relatert til maktsentraliseringen som har ført til at folket blir holdt borte fra beslutninger.
6. Avskaffe det parlamentariske demokratiet og innføre et ekte demokrati hvor personer i beslutnigsorganer blir valgt av befolkningen.
7. Innføre en nasjonalistisk politikk for å bekjempe den stadig økende eldre delen av befolkningen. En barnetrygd som gir en mamma mulighet til å være hjemme med sine barn og lovfeste at familier med minst 4 barn får en bolig av staten.
8. Sosial sikkerhet og sosialhjelp bare for etniske franskmenn. Avskaffe all økonomisk hjelp til den utenlandske befolkningen.
9. Videreinnføre statlig autoritet på områder som kontrolleres av kriminelle.
10. Stoppe migranteninvasjonen som truer Frankrikes kulturelle identitet. Organisere en tilbakesendelsesmigrasjon (repatriering) i samarbeid med mottakerlandene.

Vi kommer sammen som nasjonalister i en tid hvor undergangen til systemet er innledet. Denne revolusjonære situasjonen er nå moden for en nasjonalistisk retning. Den nye samlingen av forskjellige nasjonalister, partier og organisasjoner er nødvendig og mulig!

Vi nasjonalister må vise franskmennene at det finnes et alternativ til de etablerte. Vi vurderer å stille en felles liste til Europavalget. På valgdagen vil vi vise de etablerte med Macron i spissen at vi representerer forakten mot det etablerte. La oss gjøre søndagen 26. mai til en dag hvor viser alvor.

Med folket! For vår nasjon! Vi vil være herrer i vårt eget hus!

Paris, Frankrike
Yvan Benedetti
Les Nationalistes»

Oversatt av nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 254 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015