Mullah Krekar 1Mulla Krekar. Foto: Wikimedia Commons.

Norske politikere setter sikkerheten til Mulla Krekar høyere enn sikkerheten til det norske folk.

"Mulla Krekar er gang på gang karakterisert som en fare for rikets sikkerhet. Han skal utvises, man har ført rettssak helt opp i Høyesterett for ikke å bli utvist. Han tapte tilslutt også i Høyesterett.

Høsten 2004 erklærte daværende kommunalminister Erna Solberg at Krekar skulle være ute av landet innen utgangen av året. Men 2005 kom og gikk, 2006 kom, 2007 er gått, og 2008 kommet, og Krekar er her fremdeles. (Krekar er her fremdeles januar 2019. Nettreds anmerk.) Bjarne Håkon Hansen  har stått frem og sagt at mullaen skal ut av landet; men intet skjer. En fare for rikets sikkerhet betyr også en fare for det norske folks sikkerhet. Regjeringen lar Krekars sikkerhet gå fremfor det norske folks sikkerhet. Men Krekar har vitterlig besøkt hjemlandet sitt etter at han kom til Norge; så sikerheten hans kan neppe være i stor fare om han sendes tilbake der han kom fra."

Utdrag fra heftet "Islam og det norske samfunn" av prost Olaf B. Dal.