header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

velferdsmigranter paa vei til europaHovedsaklig unge, mannlige og svarte næringslivsreisende invaderer Europa.

Forskjellige skip finansiert av forskjellige NGOs, eksempelvis Soros sin stiftelse, Open Foundation og med et «godmennesker»-mannskap fra venstresiden bedriver aktiv menneskesmugling. Dette er straffbart, men blir ikke forfulgt. Hvorfor ikke? Det er en kjensgjerning at disse NGO-skipene samler inn afrikanere utenfor Libyas strender for å frakte de til Europa. Det er også et ubestridelig faktum at disse rasefremmede ikke ville våge en kort båttur i gummibåter hvis de ikke visste at de blir plukket opp menneskesmuglerne fra den politiske venstresiden. De kulturfremmede vet at de blir fraktet til EU hvor de kan regne med beskyttelse av «menneskerettigheter» og kyniske NGOs vil hjelpe de til et permanent opphold i Europa betalt av skattebetalerne.

Hvis ikke intensjonen fra idiotene på NGO-skipene var og er å smugle de kulturfremmede til Europa kunne de jo fraktet de tilbake til Libya. Andre skip som plukker opp disse reisende i Middelhavet frakter de konsekvent tilbake til Libya. Bare de kriminelle venstre-ekstreme NGOs styrer mot kysten til Malta og Italia.

Norges regjeringer skulle vært stilt for retten
Når venstresiden, EU, globalistregjeringen Solberg, systemmedia og NGO-propagandaen mener at det ikke er mulig å frakte de tilbake til Libya er dette en selvmotsigelse og et svada-argument. Selvsagt er tilstanden i Libya preget av kaos og indre uro. Det er legitimt å stille spørsmålet om situasjonen ikke ville vært totalt anderledes med Gadaffi ved roret. Han var en sikker garanti for at ikke en tsunami av kulturfremmede invaderte Libya i retning Europa. Dette uttalte han også tilbake i 2001. Passet det ikke terrorstyrkene til USA, Frankrike, England og «vil være den flinkeste gutten i klassen», Norge, at Gadaffi ønsket å befri seg fra Fed-ex og skape en valuta for Nord-Afrika for å sikre kontroll over sine egne naturressurser uten innflytelse fra multinasjonale rovdyrkapitalister som eksempelvis Soros?

Norges regjeringer skulle vært stilt for retten for sine folkerettsstridige og kriminelle krigshandlinger overfor Libya i Den Haag!

Svarte afrikanerne har frivillig og utrustet med store pengebeløp reist ulovlig til Libya. De har gjort dette fordi de vet at den naive venstresiden som organiserer menneskesmuglingen til Europa ville hjelpe de til en fremtid i Europas forskjellige sosialsystemer finansiert av den etniske europeiske befolkning som lider under høye skatter og med krav om at pensjonsalderen må økes. Det er absurd å hevde slik idiotene fra venstresiden gjør at man ikke kan bringe mennesker tilbake dit hvor de frivillig har reist fra.

Dette er svineri og et svik
Hvorfor kan ikke Europas stater og med krigshisserne i Norge plassere soldater i Libya for å opprette sikkerhetssoner hvor alle illegale kan interneres i påvente av en tilbakereise til Nigeria, Sudan Somalia og andre Afrikanske land? En enveisbillett til sine hjemland finansiert av teknokratene i EU vil spare Europa for en invasjon av disse fremmede menneskene. Våre etterkommere vil slippe å finansiere et fremmed folk som absolutt ikke hører hjemme i Europa og som på sikt vil overta våre hjemland. Videre kunne en fredelig innsatsstyrke bidra til en effektiv grensekontroll, men spørsmålet er om Europas armeer er kompetente nok til dette, da de ikke utfører denne selvsagte beskyttelsen av Europas grenser. Her mangler det bare på politisk vilje, men eurokratene og de fleste vestlige regjeringers mål er et destabilisert Europa befolket av fremmedkulturelle. Det er svineri og et svik fra adelen overfor den etniske befolkningen i Vårt Europa at vi, folket ikke beskyttes. Hederlige unntak finnes f.eks. i Italia representert med menneskevennen Salvini. I disse dager ligger et NGO skip, Sea-Watch 3, med de selverklærte moralapostlene fra venstresiden utenfor kysten lastet opp med ca. 90 % unge, kraftige og svarte menn. Om noen av disse svarte som har betalt tusenvis av kroner til menneskesmuglere er HIV-smittet eller har begått voldtekter og drap i leire i Libya har man ingen kontroll på. Slikt pakk vil vi ikke ha i Norge eller i Europa! Salvini fra partiet Lega setter sin egen befolkning først og sier skipet ikke får komme inn til havnen fordi «man ønsker å beskytte den offentlige freden og helsen til menneskene i Italia». De asosiale hyklerne i NGO, Røde Kors kritiserer blokaden og spør hvordan det er mulig at disse 47 fremmedkulturelle «utgjør en fare for den Europeiske Union». FMI svarer denne naive NGO at for den «Europeiske Union» er det ingen fare, men for Europa representerer dette virkelig en fare. Røde kors skulle vært fratatt all offentlig finansiering.

Forca Italia
Visestatsminister Luigi Di Maio forlanger at Sea-Watch 3 skal beslaglegges, menneskesmuglerne stilles for retten og den menneskelige frakten kan transporteres til Nederland fordi de seiler under nederlandsk flagg. Nederland har avslått dette. FMI spør hvorfor kriminelle får seile under flagget til dette landet som er befolket med over 40 % kulturfremmede? Italia vil selvsagt ikke gi seg for de vet at dette vil oppfordre flere kulturfremmede til å oppsøke de kriminelle som organiserer direktereiser til Europa! FMI støtter Salvini, Lega og Italia.

FMI forlanger totalt stengte grenser, internering og repatriering av hundretusener fremmedkulturelle! Norge er Vårt!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 159 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015