sian anmlHvis domfellelse: Våre tanker er iallefall frie! FRI! SOSIAL! NASJONAL!

Anmeldelsen og den kommende rettssaken mot to av SIANs aktivister er et klart veivalg fra det anti-demokratiske terror-regimet som styrer Vårt Norge. Det parlamentariske demokratiet er gjennomsyret og stinker av forakt overfor Grunnloven, Norske frihetskjempere og Vårt Norge! Statsmakten viser med anmeldelsen av Anna Bråten og Lars Thorsen at de virkelig frykter en fri meningsutveksling. Straffelovens § 185 benyttes her som et pressmiddel mot ytringer som ikke passer statsmaskineriet. FMI har lenge hevdet at det eksisterende menneskefiendtlige systemet i Norge frykter det frie ord. Vi har kjempet sammen med SIAN og andre nasjonale krefter mot inngåelsen av selvmordspakten GCM.

FMI var inneforstått med at en undertegnelse av GCM ikke bare ville bety en styrt folkeutveksling, men også bety en ytterligere innskrenkning av den allerede desimerte ytringsfriheten for oss nasjonalister. Men at systemet til de grader så raskt og lovstridig skulle omsette intensjonene i GCM, utarbeidet av FN, er skremmende og en bekreftelse på at vi alle som kjempet og kjemper mot den folkefiendtlige avtalen hadde rett. Systemet strammer grepet og er klart udemokratisk og følger sine egne spilleregler. Hvordan skal man ellers forstå at hverken de tiltalte eller deres oppnevnte advokat ikke har fått forkynt tiltalen, men at tiltalen er «lekket» og formidlet fra «ordensmakten» til sine kumpaner i systemmedia! Hetskampanjen er allerede politisk styrt og presset vil nok tilta med hjelp fra idiotene i systemmedia. Vi spår at de norskfiendtlige etatene vil oppleve et kraftig slag tilbake. Som Lars Thorsen har uttalt til Resett.no: «Politiet ignorerer teologi, juss og fakta. I stedet fokuseres det på muslimenes følelsesliv. Dette er en skandale».

Hatkrimgruppens leder, Monica Lillebakken - vi oppfordrer alle nasjonale krefter om å merke seg dette navnet - må være så politisk instruert og fylt opp av hat mot det frie ord og oss nasjonalister at disse venstreradikales budskap er illustrerende for Monica Lillebakken og hennes likesinnede systemslaver. 

Det offisielle Norge med sine sosialister fra venstresiden og lydige kjedehunder i systemmedia ønsker og oppfordrer til en mer tilspisset og radikal politisk kamp!

Vi avslutter med virkelig og reell hatkriminalitet: «Krig, ikke vennskap, er obligatorisk inntil islam hersker overalt», koranen, 8:39 og 2:193. «Jeg vil terrorisere de vantro. Halshugg dem, og kapp av deres fingere og tær», koranen, 8:12. Monica Lillebakken, hvorfor avlytter dere i hatkrimgruppen ikke moskeene som mottar over 200 millioner av skattebetalernes penger? Det virker som om hat-imanene som sprer Allahs rasistiske og voldsforherligende ideologi er unntatt etterforskning fra det offisielle Norge. Hvorfor har minoriteter og muslimer særrettigheter i Vårt Norge?

FMI forlanger at vi redder vårt Norge og grenser, vårt folk, vår kultur, vår rettspraksis, vårt språk, levemåte, våre europeiske røtter og vår rett til å leve som Nordmenn! Ytringsfrihet også for nasjonalister! FRI! SOSIAL! NASJONAL!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!