Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenStatistisk Sentralbyrå viser til fulle med sine siste analyser av verdiskapning at de fortjener det navnet jeg gir dem i overskriften. Nå mener de nemlig at kriminalitet som NOKAS-ranet er verdiskapning. At mennesker blir drept under slik ”verdiskapning”, blir ikke tatt med i regnskapet.

Hvis kriminaliteten øker må det utdannes flere politifolk. Dette regner SSB som en vekst som betyr verdiskapning. Regnestykket er horribelt, fordi økt kriminalitet dermed betyr økt verdiskapning i Norge.

Basert på Statistisk Sentralbyrå sin siste analyse, skjønner man jo hvorfor importert kriminalitet blir omtalt som ”berikelser”.