header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

ngels politi vil diskriminereHva med tvang til oppdrett av svart-hvite-gule blandingsindivider?

Den kvinnelige og feministisk overbeviste sjefen, Sara Thornton i det britiske politirådet vil endre lovene i England for å diskriminere hvite ved en søknad om ansettelse i politietatene for å øke den fremmedkulturelle andelen i det utøvende maktapparatet.

Miss Thornton, er hun kvotert inn som kvinne? Sjef for det britiske nasjonalpolitirådet uttaler offentlig om at hun ønsker en lovendring for å diskriminere hvite potensielle politirekrutter for å øke andelen multikulturelle rasefremmede. Dessverre er det per i dag ikke mulig å diskriminere politirekrutter på grunnlag av hudfarge og etnisk tilhørighet, dette ifølge den kvinnelige feministen.

Miss Thornton ønsker en vidtrekkende endring av lover og regler for som hun sier «å øke andelen av etnisk mangfold» gjennom «positiv diskriminering».
Hun oppfordrer videre og bekrefter sin anormalitet og at sykdomsdiagnosen hennes er hjernemanipulert indoktrinering fra systemet. «Vi kan ikke vente til 2052 hvis vi vil virkelig skal endre noe grunnleggende...vi må sjokkere systemet og derfor er dette et riktig virkemiddel». Med dette bekrefter feministen og den anti-britiske Miss Thornton hvor langt forfallsprosessen og degeneringen er kommet i England for aktivt å ødelegge den siste rest av «The old English Proudness». Vi avslutter med sleep well Mother England og gjengir enkelte reaksjoner på utspillet fra denne systemindoktrinerte feministen:

Kathrin: «Vil denne Sarah finne det bra når hun må tildekke ansiktet sitt med en gardin for så og bli sparket fra sin posisjon?»

Oha: «Hvis ikke dette er et bevis for overlegenheten til den hvite rase...Man må diskriminere de hvite for å skaffe likhet. Dette kaller jeg rasisme!»

Sheriff Sherry: «Ufattelig innstilling. Personer med en slik holdning skal ikke være i offentlige posisjoner....Hun vil sjokkere systemet? Det kan folket også. Brexit var bare begynnelsen.»

Iris: «Dessverre vrimler det med slike personer i viktige posisjoner. Psykopatene overtar kommandoen og naturlig nok kommer dette fra et kvinnelig vesen.»

Psykososial: «Hva med tvang til oppdrett av svarte-hvite-gule blandingsindivider?»

Orgelpipe: «Det beste er en skapning som er kjønnsfleksibel, homosexuell, islamist og raseblandet flyktningbakgrunn med en IQ på 70.»

Dehl: «Håper det starter snart. Ellers er vi i undertall.»

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, Kristiansund N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019


FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 103 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015