header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

En skoleskyting er ikke nødvendigvis ensbetydende med terrorisme da det kan være en enkeltstående tragisk hendelse begått av en mental syk person. Dersom imidlertid en slik handling begås av flere personer for å oppnå et politisk eller annet ideologisk mål, så handler det om terrorisme (fritt fra Wikipedia).

Organisert vold for å fremme islam ('jihad') er således terrorisme. Det var nettopp dette noen sannsynligvis forberedte seg på i en avsidesliggende leir (bildet under) i Taos County i New Mexico da delstatspolitiet stormet stedet fredag 3. oktober 2018.

skrekkleir red

Blant politiets funn i denne leiren hos 5 voksne (2 menn og 3 kvinner) og deres til sammen 11 barn i alderen 1 til 15 år, alle ortodokse muslimer, var automatvåpen, pistoler, store mengder ammunisjon og et skytefelt til øvelsesbruk. Av beslaglagt korrespondanse, samt øvrige vitneutsagn, mente politiet med stor sikkerhet å kunne fastslå at leirdeltagerne planla selvmordsangrep mot sivile mål i USA.

terroristreir 1 red

Utdrag fra et beslaglagt brev: "Allah sier han alltid vil beskytte deg, så følg ham til du dør som en martyr slik du alltid har ønsket, og den eneste måten er ved å tilslutte seg de rettskafne (oss). Ikke nøl, ta ut alle pengene dine fra banken, og bring med alle våpnene dine."

Etter noen dagers videre undersøkelser fant politiet det de opprinnelig lette etter, nemlig en sterkt funksjonshemmet 3-åring som tidligere var meldt savnet av moren. 3-åringen ble funnet død og begravet i en jordtunnel under leiren. Politiets teori er at gutten hadde omkommet under seremoniell djevleutdrivelse på initiativ av faren, Siraj Wahhaj, som var én av de 5 voksne i leiren som politiet hadde arrestert.

Siraj Wahhaj's far er den kjente fundamentalistiske imamen med samme navn som ble arrestert mistenkt for tilknytning til 1993-bombingen av World Trade Center i New York. Han slapp riktignok unna tiltale i rettssaken som fulgte, og kunne mange år senere gjeste Prinsdalshallen i Oslo i 2016 som omdiskutert foredragsholder for Islam Net.

terroristreir 2 red
Bestefar, far og sønn: Til venstre bestefaren, kjendisimamen Siraj Wahhaj, i midten imamens arresterte sønn med samme navn, og til høyre arrestantens 3 år gamle sønn (imamens sønnesønn) Abdul-ghani som ble funnet død og begravet i leiren.

Den samme imamen er også far til to døtre som ble arrestert i leiren, og formodentlig bestefar til alle de 11 barna; 12 inkludert den døde gutten som ble funnet.

Mediedekning
I 2016 var det kun Aftenposten av de store avisene som fortjenstmessig nok tok opp det kontroversielle ved islamisten Wahhaj's foredrag for hundrevis av unge muslimer i Oslo. Men angående denne nye saken fra terroristleiren i New Mexico har Aftenposten per dags dato ingen nyhetsoppslag på sine nettsider.

En gjennomgang av norsk hovedstrømmedias behandling på sine nettsider av denne oppsiktsvekkende saken, viser noen påfallende fellestrekk. Hverken VG (3 artikler), Dagbladet (5 artikler) eller NRK (3 artikler) nevner ordene "terror" eller "islam" én eneste gang i sine ellers fyldige reportasjer.

I stedet for "islamistisk terrorcelle" eller lignende som karakterbeskrivelse av leiren, ser en mediene oftest bruker betegnelsen "skrekkleir". Dette er en betegnelse media i det senere har tatt flittig i bruk i forbindelse med flyktningleirer for å betegne dårlige ernæringsmessige og hygieniske forhold, sannsynligvis for å skape medfølelse hos sine lesere. Det er da også slik VG, Dagbladet og NRK spinner denne historien; som et enkeltstående tragisk tilfelle som ikke har noe med islam eller terror å gjøre (siden man behendig unngår disse to ordene), og med personer – mange av de kvinner og barn – som vi helst bør synes litt synd på før vi går videre med våre travle liv.

I de til sammen 11 undersøkte norske mediereportasjene forekom ordet "muslim" kun én eneste gang. Det var hos Dagbladet som i sin første reportasje om saken, så seg nødsaget til å sitere politisjefen:

- Beboerne var sannsynligvis tungt bevæpnet og er ansett for å være ekstremistiske muslimer, sier Jerry Hogrefe, den lokale politisjefen.

Det er også påfallende at ingen av de tre nevnte norske nyhetsmedier knytter den arresterte Wahhaj til faren og kjendisimamen med samme navn. De kunne bare søke i sin egen nyhetsdatabase for å finne slektskapet, da imamens navn ville dukke opp i flere forskjellige lite flatterende sammenhenger. Vi snakker neppe om sløsing av gode journalistiske poeng, men heller om tildekking av politisk ukorrekte fakta.

Det blir enda mer merkelig når norske avisers store søstermedier i USA, som CBS og CNN, i sine reportasjer selv har måttet nevne far-sønn slektskapet om ikke annet for ikke å bli uthengt på amerikanske alternative medier som selvsagt lett og raskt kunne spore opp sammenhengen. Det rekker forsåvidt bare å kunne 'google', men det tror vel norske medier at leserne deres ikke kan eller gidder?

Rettssak
Det er ikke bare i media at koblingen til islam og terror svikter. Minst like alvorlig er det når rettssystemet ikke klarer dette. Den opprinnelige tiltalen fra delstatspolitiet som inneholdt påstander om forberedelser til skoleskyting ble etter hvert frafalt pga. "manglende bevis". Senere ble rettssaken sensasjonelt nok helt avvist fordi aktoratet ikke hadde klart å reise ferdig tiltalen innen tidagersfristen som gjelder i New Mexico. I tillegg ble de tiltalte under saksgangen raskt løslatt for latterlig lave kausjonsbeløp.

Alt dette førte til store protester blant mange vanlige amerikanere, og den føderale domstolen fant kanskje derfor å måtte reise ny sak. Selv om rettssaken i skrivende stund ennå ikke er avsluttet, synes ingen av tiltalepunktene å inneholde påstander om terrorforberedelser: Man splitter heller opp og koker ned det hele til en tiltale for barnemishandling og en tiltale for ulovlig våpenoverdragelse til en utenlandsk borger (én av de arresterte kvinnene i leiren var fra Haiti).

Hvorvidt noen blir dømt for trening og forberedelse til skoleskyting gjenstår å se. Om dette i så tilfelle blir knyttet til islam og organisert terrorisme synes høyst usannsynlig slik saken har utviklet – eller snarere pulverisert – seg.

Krig «mot» eller «med» terror?
Ordet terror i kombinasjon med islam synes «fy-fy» ikke bare i norsk media, men også i det amerikanske rettssystemet – i et land som altså i 2001, ifølge det godt indoktrinerte offentlige narrative, ble rammet av den mest brutale form for islamsk terror noensinne.

Stadig flere uavhengige observatører synes å mene at amerikanske myndigheters "Krig Mot Terror" egentlig er en krig "Krig Med Terror".

Til slutt kan nevnes at det på Wikipedia i skrivende stund, 2 måneder etter at terroristleiren i New Mexico ble avdekket, ikke finnes oppslag om saken, hverken på norsk eller engelsk. Dette synes å være en sak som av innflytelsesrike instanser ønskes glemt fortest mulig.

Olavus Hansen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019


FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 210 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015