Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDet var en gang at nordmenn stort sett ikke trengte å låse dørene, men det var før undergraverne fant ut at de skulle ramponere Norge gjennom et multikulturelt katastrofeprosjekt.

La det ikke være noen tvil om at ransbølgen mot våre eldre de siste dagene, kommer som følge av nettopp dette multikulturelle katastrofeprosjektet. Norske politikere har sviktet Norge og nordmenn gjennom sin udemokratiske utenrikspolitikk. Den er udemokratisk fordi det norske folk aldri har blitt spurt i en folkeavstemning om vi aksepterer masseinnvandring, EØS og Schengen. Det er kun nordmenn som skal avgjøre hvem som skal få lov til å entre norsk territorium. Dersom våre naboer er så uansvarlige at de tillater import av kriminalitet til sitt territorium, så skal selvfølgelig ikke Norge og nordmenn måtte lide på grunn av dette.

Hva gjør politiledelsen?
Den norske politi- og lensmannsetaten har gjennom alle år hatt nok arbeid med å stoppe norsk kriminalitet, men de siste 40 årene har de i tillegg fått masse ekstraarbeid gjennom norske politikeres import av kriminalitet. Undertegnede har i mange år etterlyst politiets vilje til å gå ut offentlig med kritikk av denne importen. I den senere tid har heldigvis en del profilerte politifolk gått ut i media med advarsler mot naiv adferd i et Norge som er belastet med en importert u-kultur, men jeg har til gode å se at norske politikeres import av kriminalitet blir slaktet av politiledelsen. Det er mulig at de gjør det i brevform direkte til politikerne, men det er ikke godt nok. Vi kan ikke ha en politi- og lensmannsetat som lar seg kneble til ”politisk korrekt” stillhet. Det norske folk må få vite gjennom norske medier at politifolk er på vår side i kampen mot politikernes multikulturelle katastrofeprosjekt.