cry 1580550 960 720Oddbjørn Jonstad med en kort kommentar om venstresidens engasjement i islam.

Venstresiden har gått i en drepende felle, og nå sitter de dønn fast. I sin søken etter å virkeliggjøre internasjonalen, globalisme og forening over landegrensene, møtte de en religion som ville delta i kampen. Islam presenterte seg som undertrykket og forfulgt, og agnet kroken med et intenst engasjement for rettferdighet.

Men islam er hverken menneske, hyggelig eller undertrykt. Islam er en idé. En ideologi uten sjel, empati eller hensyn, og nå har den penetrert venstresidens fornuft, og drar dem ned i mørket. For totalitære ideologier eier ikke samvittighet.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 31.3.2019