kapring middelhavetVoldelige kriminelle tok kontroll og tvang skipet til Malta.

«De slo mot dører og vinduer og sa at de ville ødelegge båten hvis ikke kursen ble endret i retning Europa.» «De vil drepe meg og de andre, vi må endre kurs.»

Kapringen av fraktbåten El Hiblu utenfor den Libyske kysten og hvordan skipet ble tvunget inn i territorialfarvann til Malta vakte oppsikt sist uke. Systemmedia var rask ute og fordømte de stakkars hjelpetrengende som ikke fikk asyl og hetset Salvini som helt riktig sa at dette var kriminelle pirater. Naivistene i den beryktede NGO, Leger uten grenser som selv var involvert i menneskesmugling i Middelhavet kalte skipskapringen «sårbare mennesker som på flukt viser sin store fortvilelse».

Kapteinen om bord på fraktbåten El Hiblu 1 gir et annet bilde av kapringen av disse «sårbare mennesker» enn hva systemmedia forsøkte å formidle sist uke. I et intervju med systemmedia-avisen Independentent fra Malta skildrer han mannskapets dødsangst og med hvilken brutalitet «de fortvilte flyktningene», sitat systemmedia, overtok kontrollen av skipet.

Kapringen begynte sist tirsdag når tankbåten som var på vei fra Tyrkia til Libya ble kontaktet av et militærfly og bedt om å bistå en båt hvor man antok mennesker trengte hjelp. Kapteinen Nader el-Hiblu nærmet seg båten hvor 98 unge menn og enkelte kvinner med barn fra svart-afrika befant seg. «Jeg fikk menneskene om bord, men 6 personer vegret seg og fortsatte sjøreisen med båten mens flyet overvåket den.»

Negrene trodde de var på vei til Europa «og var under reisen rolige og glade», men når vi så Tripoli i Libya ble stemningen en helt annen, dette ifølge kapteinen. De illegale, svarte innvandrerne ble nå bevisst på at reisen gikk til Libya og ikke til honningkrukken Europa. 25 negre gikk da til angrep på skipsbroen bevæpnet med jernstenger. «De slo mot dører og vinduer og sa at de ville ødelegge båten hvis ikke kursen ble endret i retning til Europa», sa kapteinen som var livreddd for at mannskapet på 5 personer og seg selv ville bli angrepet. «Det var forferdelig. Båten var ikke viktig, men mannskapet». Kaptein El-Hiblu kunne bare meddele havnemyndighetene i Tripoli om at de nå satte kursen mot Europa: «De vil drepe meg og de andre, vi må endre kurs.»

Den maltesiske hæren overtok kontrollen kort før Malta og torsdag la skipet til kai i Valletta. Tre av de voldelige er tiltalt for terrorisme og strafferammen er mellom 7 år og livstids fengsel. De tiltalte sier selv at de kommer fra Guinea og Elfenbenskysten og er 15, 16 og 19 år gamle. Bildene av de voksne piratene viser at alderen de oppgir ikke kan være riktig og vi ønsker at de forblir i fengsel til de dør, dette for å statuere et eksempel slik at dette ikke blir en ny praksis fra millionvis av sosialturister som bare venter på å invadere Europa.

FMI har lest flere artikler fra forskjellige land og alle artiklene om denne kriminelle handlingen som kapring er ser ut til å komme fra et presseagentur med det formål at de manipulerte godmenneskene skal få dårlig samvittighet overfor disse fremmedkulturelle, da gjennomgangstemaet var «ungdommer ledet skipet til Malta». Videre fulgte oppfordringer om at aktiv menneskesmuglingen fra forskjellige NGOs og regjeringer i Middelhavet bør gjenopptas for å redde disse «stakkars ungdommene». Systemmedia lyver! Ikke tro et ord!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette med å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.