islamterrorKonfrontasjoner mellom Nordmenn og kulturfremmede vil komme.

Systemmedia representert fremst gjennom de anti-norske vil-gjerne-være journalister i rød front, nrk, bedriver gjennom sine tårevåte reportasjer om is-fanger et farlig spill. De ønsker at disse tikkende menneskebombene skal importeres til Norge. Angsten til Nordmenn overfor profesjonelle islam-terrorister som nå trygler om å bli importert til Norge må bli tatt på alvor. Disse menneskene har frivillig tilsluttet seg Kalifat-staten og er fylt opp av hat mot vestlige demokratier. Her kan ikke islamister ha prioritet fremfor Nordmenn. Innenriksdepartementet i Tyskland fastslår at hver tredje islamist som er kommet tilbake til Tyskland og som har oppholdt seg i krigssonen Syria og Irak, var aktiv i kamphandlinger. Det vil være naivt og ikke tro at disse tallene er overførbare til Norge.

Hvor kriminelle handlinger har funnet sted er også der hvor terroristene skal bli strafferettslig forfulgt. Mange av is-terroristene har dobbelt pass og vi oppfordrer myndighetene i Norge om å frata de det Norske passet. Her i landet har de ingenting å gjøre. En lovendring hvor bare Nordmenn har rett til et Norsk pass må gjeninnføres.

Dessverre er regjering og storting fylt opp av naive godmennesker som ikke evner å se realiteten at politisk islam sprer seg som et virus i Norge.

Man skal ikke håpe på en konfrontasjon mellom Nordmenn og islamister og andre kulturfremmede, men det blir nok umulig å unngå. En dag vil det smelle med masse sårede og døde. Da vil kanskje parlamentariske politikere og systemmedia lage et riktig media-spetakkel og uttrykke sin beklagelse og medfølelse, altså fullt program med hykleri overfor konfrontasjonene som vil komme. Da er kanskje tiden moden til også å ta et oppgjør med de som aktivt har forrådt vårt fedreland.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.