header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

fake newsFoto: Pixabay.com.

«Fake news» ble for alvor satt på dagsorden etter presidentvalget i USA høsten 2016. Donald Trump ga begrepet en ny betydning. Og med rette. For mange ble også «fake news»-begrepet noe nytt, og mange fikk en annen oppfatning av virkelighetens medieverden: Er det virkelig slik at mye av det man leser i media er feilaktig fremstilling av virkeligheten og indirekte løgn?

For oss nasjonalister er begrepet «fake news» vel kjent og vel erfart. FMI har levd med løgn og demonisering fra media i flere tiår. Da FMI ble stiftet i 1987 var vi forberedt på å møte kraftig motstand fra innvandringslobbyen. Men vi var ikke forberedt på den massive hetsen framsatt gjennom media og sensureringen av vårt budskap.

Falske nyheter kan deles inn i tre kategorier: Direkte løgn, indirekte løgn og sensur.

Direkte løgn framsettes i mindre grad gjennom media da en avis lettere kan bli felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Nå skal det sies at PFU sine medlemmer i hovedsak består av medias egne folk – «bukken som passer havresekken» – og er lite troverdig som ankeinstans nordmenn har om man blir utsatt for hets og sjikane. Og tilsvarsretten gjelder i mange tilfeller kun hvis redaktørene av egen frie vilje ønsker et tilsvar på trykk. FMI har blitt nektet tilsvar flere ganger.

Indirekte løgn, i form av demoniserende karakteristikker gjennomsyrer ofte artikler når innvandringsmotstandere omtales i media. Grove og nedsettende ord og uttrykk har gjennom flere tiår blitt til vanlig ordbruk. Når journalister og politikere bevisst skriver og prater nedsettende om oss, er dette med på å undertrykke det frie ord. Folk blir kuet og vegrer seg derfor mot å ytre seg.

Når norske politikere og journalister slår seg på brystet og framhever Norge som et foregangslang når det gjelder demokrati og menneskerettigheter, er det viktig å være klar over at de snakker med to tunger. Media sensurerer bevisst ytringer fra innvandringsmotstandere. Unntakene er en og annen lokalavis som innimellom publiserer ytringer fra f.eks. FMI. Men heller ikke lokalavisene har en konsekvent holdning til reell ytringsfrihet.

Når vi vet at tilnærmet alle aviser i Norge mottar pressestøtte (direkte og indirekte), vil det være nærliggende å tro at samvittigheten til norske avisredaktører tilsier full respekt for ytringsfrihet og demokrati. Men den gang ei. FMI har opp gjennom tiden mottatt svært frekke og hatske tilbakemeldinger fra avisredaktører som ikke ønsker våre ytringer på trykk. Norske aviser mottar rundt to milliarder kroner i pressestøtte. Norsk Rikskringkasting må være det verste eksemplet på politisk styrte mediekanaler som eksisterer i Norge i dag med sin åpenlyse agenda for å fremme multikulturalisme og partisk journalistikk. Over fire milliarder kroner mottar NRK i lisensavgift fra alle som har fjernsynsapparat.

Bakgrunnen for pressestøtten: I 1966 opprettet Regjeringen Borten en komité som skulle foreslå tiltak for å opprettholde en «differensiert presse». En differensiert presse var ment for å gi leserne tilgang til ulike synspunkter om meninger i avislandskapet for å danne seg sine egne meninger. I 1969 ble den første pressestøtten utbetalt.

Jeg føler meg ganske sikker på at de fleste oppegående nordmenn er enige i at formålet med pressestøtten er brutt, og vel så det. Når heller ikke våre såkalte folkevalgte politikere tar til orde for en innskjerping, eller fjerning av denne støtten til aviser som ikke respekterer det frie ord, er det lite håp for at ytringsfriheten i Norge vil oppleve romsligere kår i framtiden.

royset 051014Bjørnar Røyset
Formann, FMI

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019


Aktivisme i Gudbrandsdalen
Mandag 27. mai 2019


Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 130 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015