header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

ungarns utenriksminister Peter Szijarto redUngarns utanriksminister Peter Szijarto.

Vi saknar at representantar for styresmakta i Norge som er like klare og fast bestemte på å ikkje la seg diktere i innvandringspolitikken av EU og råda frå FN. I ei tale kringkasta av ein ungarsk TV- stasjon sa Ungarns utanriksminister Peter Szijarto mellom anna: «Vi er ein tydleg anti-innvandringsnasjon, uansett kva Brussel måtte meine. Vi vil og skal kontrollere kven som har rett til å entre vårt territorium, og vi skal bestemme kven vi vil sleppe inn. Brussel vil ta frå oss denne retten ved å tvinge oss til å bli med på ei kvotefordeling av flyktningar. Dette er ein kollisjon mellom majoriteten av EU-landa og Ungarn.

Vi vil ikkje at Europa kvittar seg med den kristne arven, vi vil ikkje gje opp vår nasjonalitet, og vi vil ikkje gi opp vår dyrebare kulturarv. Han gjorde det også klart at staten skuldar folket å beskytte grensa si. Organisasjonar som oppmuntrar framande til å krenke våre grenser vil vi forsette å straffe.

Vidare sa han: Kva er den legale basen for at folk kan krysse fleire fredelege land – krenke grensene til desse landa med det føremålet å kome til Tyskland? Det finst ingen grunnleggjande menneskerett som seier at du kan vakne om morgonen – du kan velje Tyskland, Østerrike eller Sverige som dit mål. For å kome dit har du krenka ei rekke nasjonale grense. Det er derfor Ungarn støttar bidrag til land som Tyrkia, Jordan og Libanon med humanitær hjelp og grensekontroll.

400 000 immigrantar tok seg til Ungarn under krisa i 2015. Dette skal ikkje skje igjen. Difor har Ungarn brukt store summar på å reise eit grensegjerde mot syd. Framleis er det «dusinvis» av personar som kvar veke freistar å krysse Ungarns grenser. Ungar har brukt 15 millionar euro på å hjelpe kristne i Midtausten, held han fram; Gjenreise øydelagde hus, hjelpe til å byggje skular, gjenreise deira lokalsamfunn – fordi kyrkjeleiarar der ber oss om å ikkje oppmuntre deira folk til å forlate Midtausten for å kome til Europa, men for å hjelpe dei til å kunne bli verande.»

Ungarns leiarar har som mål at deira fedreland skal overleve i ei tid der folkevandring og islamsk imperialisme held på å gjere ende på andre land i Europa. Dette skuldast i hovudsak media si unasjonale og forførande verksemd for å undergrave nasjonalstatane i dei fleste land i Vesten ved å støtte framandgjeringa. Og naive folk som stemme inn sine eigne bødlar ved val. Sverige er eit skrekkeksempel på dette.

Magnar A. Bakke, Eid

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019


Aktivisme i Gudbrandsdalen
Mandag 27. mai 2019


Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 102 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015