header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Sverigedemokratene Jimmie AkessonSverigedemokratenes Jimmie Åkesson. Foto: Wikimedia Commons.

Sverigedemokratene (SD) gjorde et brakvalg i september i fjor. Jeg er imponert og glad for at dette var mulig til tross for de enorme motkreftene i det svenske samfunnet. Etablissementet overøste velgerne med usannheter, halvsannheter og overdrivelser. Autoriteter og spesialister ropte korsfest, korsfest! SDs partiprogram ble plukket fra hverandre og "tolket" av politiske konkurrenter godt hjulpet av hylekoret i boulevardpressen. Når usannheter gjentas ofte, uten at motparten kan forsvare seg, kan det oppfattes som sannheter i velgermassen. Partiet ble faktisk fremstilt som ekkelt og vemmelig for noen spesielle mennesker.

Men medelsvensson ville det annerledes. Mange lot seg ikke lure av den usaklige propagandaen som ble servert, men sluttet opp om partiets faner. Uten grundige utredninger og statistikk om langsiktige konsekvenser og virkninger av stor asylinnvandring av personer fra en annen og fremmed kultur, ble SD likevel valgets vinner. En kan være fristet til å spørre: Hvor stort ville partiet blitt om det hadde fått presentere sin politikk uten å bli valset over av maktapparatet? Et apparat som føler sin posisjon truet og som helst vil kvitte seg med partiet.

Det dominerende maktapparat, politiske partier og institusjoner, vil benytte alle sine ressurser for å bekjempe tiltak som vil stoppe eller sterkt begrense asylinnvandringen. Skal innvandringsrestriktive krefter komme videre – bli bedre og sterkere – er det nødvendig med et omfattende og forpliktende samarbeid med likesinnede partier og grupperinger i andre europeiske land. En forutsetning for et samarbeid er at alle som deltar har et program som bygger på demokratiske prinsipper.

Mitt eget parti, Fremskrittspartiet, har ikke kjent sin besøkelsestid når det gjelder internasjonalt samarbeid. Partiledelsen har sagt nei til samarbeid med SD. Begrunnelsen er at partiene har ulikt ideologisk utgangspunkt. Selv om partiprogrammene er ulike, er det viktig å samarbeide på tvers av landegrensene i saker hvor man har felles mål som å begrense innvandring, bedre kriminalitetsbekjempelse, fremme helsetjenester og eldreomsorg mv.

Innvandringsbegrensning vil være den viktigste saken fordi den kan ha enorme økonomiske og kulturelle konsekvenser. Fortsetter utviklingen i oppgåtte spor, risikerer europeere flest å ende som husmenn i eget hus. Derfor er det på høy tid at de europeiske innvandringsrestriktive partier danner en felles front for å oppnå større slagkraft. Utveksling av erfaringer, råd og tips og ikke minst moralsk støtte vil ha stor betydning når motkreftene skal bekjempes. Politiske partier i Europa – jobb sammen! Et samarbeid er absolutt nødvendig for å vinne kampen om en fri og selvstendig verdensdel som er tuftet på vestlige seder, skikker og tradisjoner.

hedstromØystein Hedstrøm, Ski
Tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019


Aktivisme i Gudbrandsdalen
Mandag 27. mai 2019


Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 126 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015