header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

en million mot europa
Dette vil vi ikke ha i vårt Europa! Steng alle grenser!

Sudan karakteriseres som et muslimsk land og har cirka 40 millioner innbyggere. Folketallet økes rapid år for år som i alle afrikanske land og det forventes neste år en befolkningstilvekst på 2 %. Egypt og Saudi Arabia er noen av de landene som har stor innflytelse på befolkningen. Sudan var alltid et transittland for næringslivsreisende fra det svarte kontinentet som ønsker å komme til Europa. Aktuelt befinner det seg nå over 1 million negre som ønsker å reise videre i retning Norden med Europa som mål.

Tilbake i 2014 opprettet EU med den tidligere diktatoren og presidenten Omar Al-Bashir et prosjekt som megetsigende ble døpt «Better Migration Management» for å demme opp mot menneskesmuglingen. 460 millioner skattekroner ble da bevilget for humanitær hjelp, men i ettertid har det vist seg at migrasjonen ikke avtok, snarere tvert i mot. Nok et eksempel på mislykket underutviklingshjelp på dette kontinentet. Etter militærkuppet nå i april er det mer enn tvilsomt om hæren kan fylle makt-vakumet og demme opp for en ytterligere islamsk radikalisering og flere reisevillige. Opposisjonen er splittet og militærregimet er fryktet og forhatt for sin brutalitet. Forsvarsministeren Awad Ibn Auf har uttalt til BBC (Brussel Broadcasting Corporation?) at militærjuntaen vil sitte med makten i to år før det kommer til nyvalg. Fortsatte uroligheter er forprogrammert og vil bidra til ytterligere folkevandringer i retning Norden. Det eneste som nå er helt sikkert er at én million rasefremmede er på marsj i retning til det «rike» Europa med sine åpne grenser, utallige naive godmennesker, korrupte folkefiendtlige regjeringer og et mangfold av sosiale ytelser. Tsunamien kommer, garantert!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 357 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015